Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

Zapraszamy do zapoznania się z terminami przesłuchań organizowanych w ZPSM Nr 1

Opublikowany 01 października, 2018

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

Skrzypce i altówka - szkoły muzyczne I st. - Region XVI

22-24 listopada 2018 

Termin zgłoszeń: 7 listopada 2018

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mlynarski@miodowa.edu.pl

lub faxem na numer 22 831 60 47


Klawesyn - szkoły muzyczne II st. - wszystkie regiony

16 listopada 2018

Termin zgłoszeń: 12 listopada 2018

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres gwozniacka@miodowa.edu.pl

lub pocztą na adres: ZPSM Nr 1, ul. Miodowa 22 c-d, 00-246 Warszawa


Podajemy dyspozycję klawesynu:

Dolny manuał             8’ + 4’

Górny manuał             8’ + Lutnia

Rejestry:

4’ włączana z prawej strony w prawo

Lutnia włączana na środku w lewoSzczegółowe informacje i karta zgłoszenia dostępne na stronie CEA tutaj.