Nauczanie zdalne - przedmioty indywidualne

Uwaga: wprowadzamy nauczanie zdalne także w zakresie przedmiotów indywidualnych

Opublikowany 28 października, 2020

Szanowni Państwo,

W zawiązku ze znacznym wzrostem dziennych zachorowań w kraju (szczególnie w województwie mazowieckim), trudną sytuacją epidemiczną w Warszawie, a także ze względu na fakt, iż:

- w Szkole wystąpiły przypadki zakażenia  i choroby COVID-19

-stwierdza się zachorowania w rodzinach uczniów i nauczycieli

-wiele osób przebywa na kwarantannach

-wiele osób oczekuje na wyniki testów

Dla wspólnego bezpieczeństwa, maksymalnego ograniczenia kontaktów społecznych na terenie szkoły, od dnia 29 października do dnia 8 listopada wprowadza się nauczanie w trybie zdalnym również z przedmiotu głównego, a także innych indywidualnych zajęć praktycznych w klasach 4-8 POSM I st., we wszystkich klasach OSM II st. im. M. Sawy, OSM II st. im. Z. Brzewskiego i PSM II st. im. J. Elsnera

Iwona Waga-Parafiniak

Dyrektor ZPSM Nr 1