Przesłuchania CEA - skrzypce, altówka

Zapoznaj się z informacjami

Opublikowany 14 listopada, 2018

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klasy skrzypiec i altówki szkół muzycznych I stopnia.

UWAGA

W opublikowanym 14.11.2018 harmonogramie pojawiły się zmiany. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją:

Pobierz - Harmonogram prób i przesłuchań (aktualizacja)


Miejsce przesłuchań: Warszawa, ul. Miodowa 22 c (Sala Koncertowa)

Uczestnicy Przesłuchań są zobowiązani stawić się w gotowości do grania w dniu przesłuchań 30 minut przed wyznaczoną godziną występu.

Każdy uczestnik otrzyma salę do rozegrania minimum pół godziny przed występem.

W przypadku rezygnacji z występu (z powodów losowych) prosimy o wcześniejszą informację.


UWAGA - w dniach 22-24.11.2018 r. kontakt z biurem Przesłuchań pod numerem telefonu: 22 831 16 23, wewn. 3.

W czasie Przesłuchań w szkole do dyspozycji uczestników będzie płatny bufet.