Rekrutacja do POSM I st. - harmonogram

Prosimy o zapoznanie się z informacjami

Opublikowany 28 lutego, 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 dotyczy jedynie klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem Rekrutacji do klasy 1 POSM I st. im. Emila Młynarskiego na rok szkolny 2020/2021.

Listy z kolejnością obu części badania przydatności kandydatów są wywieszone na tablicy w holu budynku przy ul. Miodowej 22d (Mała Miodowa).


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach udostępnionych poniżej:

Informator dla kandydatów do POSM I st.

Regulamin rekrutacji do POSM I st.

Załącznik nr 1 - wniosek do klas pierwszych

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3