Rekrutacja 2020/21 - nabór wniosków

Prosimy o zapoznanie się z informacjami

Opublikowany 10 maja, 2020

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczynającymi się egzaminami i sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wprowadziliśmy szczególne procedury. Prosimy o uważne zapoznanie się z  nimi w pliku poniżej. 

Procedury egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do szkół II stopnia w ZPSM Nr 1 w związku z pandemią COVID-19:

Pobierz - Procedury przeprowadzania egzaminów wstępnych


Aktualizacja 17.06.2020

Szanowni Państwo,

W piątek 19.06.2020 do godz. 14.00 zostaną przesłane do Państwa drogą mailową informacje o dokładnym terminie egzaminu. Jeśli złożyliście Państwo w terminie dokumenty, a nie otrzymacie żadnej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl.


Aktualizacja 26.05.2020:

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do szkół II stopnia rozpoczną się w dniu 22 czerwca 2020.

Szczegółowe daty i godziny przesłuchania kandydatów, zostaną przesłane drogą mailową w dniach 18-19 czerwca 2020.

Kandydaci zdający egzamin kwalifikacyjny (tj. do klas wyższych niż pierwsza) zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o zakresie egzaminu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872), egzamin wstępny do szkół muzycznych II stopnia będzie obejmował: 

  • w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o przyjęcie do szkół II stopnia (OSM II st. im. Z. Brzewskiego, PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.) w ZPSM Nr 1 w Warszawie.

W związku z sytuacją epidemiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokumenty te zostały ograniczone jedynie do odpowiedniego wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami. Zaświadczenie lekarskie, będzie wymagane dopiero po dostaniu się kandydata na listę zakwalifikowanych i przyjętych w celu potwierdzenia możliwości podjęcia nauki. W dalszej kolejności Dyrektor ZPSM Nr 1 ustali szczegółowy termin dostarczenia zaświadczenia, zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2020 wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu z wymaganymi podpisami (przypominamy, że w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagane są podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych). Zdjęcia i skany nieczytelne nie będą przyjmowane. Przypominamy, że dostępne są bezpłatne aplikacje do skanowania dokumentów przeznaczone na urządzenia mobilne. Skuteczne złożenie wniosku będzie potwierdzane zwrotną wiadomością.

O terminach przeprowadzenia samych egzaminów wstępnych, będziemy mogli poinformować w momencie opublikowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej stosownych regulacji prawnych. Prosimy kandydatów o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej.

Nie ulegają zmianie wymagania repertuarowe na egzaminy wstępne zamieszczone na stronie szkoły, jednak z uwagi na szczególną sytuację i ograniczenia organizacyjne z niej wynikające nie przewidujemy udziału pianistów-akompaniatorów w egzaminie praktycznym.

Nie będzie możliwe zdawanie w tym roku na dwie specjalności.

Do klasy pierwszej nadal będzie można zdawać do wszystkich trzech szkół.

Do klas wyższych można zdawać tylko do jednej szkoły.

Przypominamy także, że w związku z brakiem miejsc nie będzie prowadzony nabór do klas 4 i 6 OSM II st. i klas 5 i 6 OSM II st. im. Z. Brzewskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, nie odbędzie się tradycyjne spotkanie dla kandydatów, a także nie będą prowadzone konsultacje dla kandydatów.


Kandydaci do naszych szkół mogą zwrócić się do kierowników sekcji z prośbą o konsultację lub poradę.

Kierownik I sekcji fortepianu - wszystkie szkoły
Małgorzata Góra                                            malgosiagora@wp.pl                   607765471
Kierownik sekcji organów, akordeonu, harfy, gitary i klawesynu - wszystkie szkoły
Janusz Raczyński                                            januszraczynski@interia.pl          606122142
Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.
 
Michał Styczyński                                          mstyczynski@miodowa.edu.pl     601934062
Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - OSM II st. im. Z. Brzewskiego
Ewa Kowar-Mikołajczyk                               kowarewa@interia.pl m                 608365737
Kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji - wszystkie szkoły
Krzysztof Zbijowski                                       kzbijowski@miodowa.edu.pl       509252121
Kierownik Wydziału Wokalnego - PSM II st. im. J. Elsnera
Teresa Mulawa-Pabisiak                               teretade@poczta.onet.pl              608045828
Kierownik Wydziału Rytmiki - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st.
                                                 
Klaudia Borys                                                 klaudia.borys@gmail.com           605428375


DOKUMENTY

Każdy kandydat do 15 czerwca powinien przesłać: odpowiedni Wniosek oraz załącznik „Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych” (wersja dla kandydatów pełnoletnich lub niepełnoletnich) wraz z ewentualnymi oświadczeniami.

Poniżej publikujemy dokumenty do pobrania:

Pobierz - 1. Wniosek - I klasa Brzewski

Pobierz - 2. Wniosek - I klasa OSM i Elsner

Pobierz - 3. Wniosek - klasy wyższe Brzewski

Pobierz - 4. Wniosek - klasy wyższe Elsner

Pobierz - 5. Wniosek - klasy wyższe OSM

Pobierz - 6. Kryteria - niepełnoletni

Pobierz - 7. Kryteria - pełnoletni

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietności


Pobierz - Wymagania programowe 2020/2021