Rekrutacja do szkół II stopnia

Informacje o wynikach egzaminów

Opublikowany 24 maja, 2018

W dniu 25 maja 2018 sekretariat będzie czynny do godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Informacje o rekrutacji do klas: 

  • pierwszych OSM II st. im. Z. Brzewskiego, OSM II st. i PSM II st. im. J. Elsnera 
  • wyższych niż pierwsza OSM II st. im. Z. Brzewskiego


W dniu 24 maja 2018 r. zostały opublikowane wyniki egzaminów wstępnych do klas pierwszych szkół II stopnia oraz egzaminów kwalifikacyjnych do OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Ze względu na przepisy, wyniki dostępne są jedynie na tablicy ogłoszeń w budynku Dużej Miodowej (ul. Miodowa 22 c).


UWAGA

Wpisanie kandydata na listę uczniów nastąpi po złożeniu deklaracji o podjęciu nauki w szkole.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 5 czerwca 2018 w godzinach pracy sekretariatu.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj: Pobierz - Deklaracja


Dodatkowo należy dostarczyć do dnia 29 czerwca 2018:

  •  do OSM II st. (szkoły z pionem ogólnokształcącym):

- 2 zdjęcia legitymacyjne

- kserokopię aktu urodzenia

- kserokopię świadectwa ukończenia OSM I st. lub VI klasy szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I st.

- zgodę na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania: Pobierz - Zgoda)

  • do PSM II st.

- 2 zdjęcia legitymacyjne i 1 zdjęcie w formacie 37x52 mm

- kserokopię aktu urodzenia

- zgodę na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania: Pobierz - Zgoda)

  • do klas wyższych OSM II st. im. Z. Brzewskiego:

- 2 zdjęcia legitymacyjne

- kserokopię aktu urodzenia

- kserokopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

- zgodę na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania: Pobierz - Zgoda)


Informacje o szczegółowych wynikach (punktacji) może uzyskać kandydat pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny, jedynie podczas spotkania z Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej Wicedyrektor Anną Misior w dniach:

poniedziałek, 28.05.2018 godz. 15.30-20.00

wtorek, 29.05.2018 godz. 16.00-18.30

Dokumenty PDF do pobrania:

  • Informator dla kandydatów oraz zasady rekrutacji

Pobierz - Informator

  • Regulamin rekrutacji

Pobierz - Regulamin