Uczenie się i zapamiętywanie muzyki - Grażyna Paciorek-Draus

19 listopada 2018

Opublikowany 07 listopada, 2018

Zapraszamy na wykład "Efektywne metody uczenia się muzyki - techniki odczytywania i zapamiętywania tekstu muzycznego".


Poniedziałek, 19 listopada 2018 sala 62 DM

Godz.:

15.30-17.00

17.15.18.45


dr Grażyna Paciorek-Draus

Teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Ukończyła studia magisterskie w specjalności kompozycja oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, laureatka nagrody Primus Inter Pares. Pełni funkcję kierownika Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii działającej w ramach Katedry Edukacji Muzycznej. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego (tzw. „szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie. Jest wykładowcą warsztatów, seminariów, lekcji otwartych dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów uczelni muzycznych. Prowadzi autorskie warsztaty percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX wieku, improwizacji, technik pamięciowych dla muzyków oraz Trening Autorealizacji Artystycznej. Współpracuje z Katedrą Teorii Muzyki, Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii Muzyki i Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy UMFC oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Fundacją Cultura Animi.