UWAGA - Komunikat dyrekcji nr 7

Informacje dotyczące dalszego zamknięcia szkoły oraz szczegółowe informacje o egzaminach

Opublikowany 24 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,


W związku z sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi decyzjami Rządu, szkoła pozostaje nieczynna, a edukacja zdalna potrwa co najmniej do 24 maja.

Co za tym idzie, przesunięciu ulegną terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. W dniu 24 kwietnia Minister Edukacji podał następujące nowe terminy, zaznaczając, że mogą one ulec zmianie:

egzamin ósmoklasisty: od 16 do 18 czerwca 

egzaminy maturalne: od 8 do 29 czerwca, ale bez egzaminów ustnych.


Terminy egzaminów dyplomowych zostaną ustalone, gdy znana będzie ostateczna data wznowienia działania szkół, w porozumieniu z pedagogami przedmiotu głównego i biorąc pod uwagę czas niezbędny dla komfortowego przygotowania się do egzaminów oraz za zgodą Centrum Edukacji Artystycznej. Ze względu na podane nowe terminy egzaminów maturalnych, w kontekście dyplomów brane są pod uwagę przełom czerwca i lipca lub wrzesień. Zaznaczamy, że jest to jedynie plan, który w każdej chwili może ulec zmianie. Ostateczny termin postaramy się ustalić w taki sposób, aby był przede wszystkim komfortowy dla dyplomantów, a równocześnie zgodny z przepisami prawa.

Jednocześnie informujemy, że do egzaminów dyplomowych można przystąpić po egzaminach maturalnych (dotychczasowa odwrotna kolejność wynikała jedynie z tradycji i komfortu, aby egzaminy dyplomowe nie kolidowały z maturami, jednak sam egzamin dyplomowy nie musi się odbyć przed egzaminami maturalnymi).

O wszelkich zmianach i ustaleniach, będziemy informować na bieżąco.


Bardzo prosimy o obserwowanie strony internetowej i komunikatów.


Dyrekcja