W poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021

21 września - Rakowiecka 21

Opublikowany 15 września, 2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Poniedziałek, 21 września 2020 roku


Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zapraszamy jedynie uczniów PIERWSZYCH KLAS w szkołach należących do ZPSM Nr 1:

godz. 10.00 – POSM I st. im. E. Młynarskiego

godz. 12.00 – OSM II st. im. Z. Brzewskiego i OSM II st. im. M. Sawy

godz. 17.00 – PSM II st. im. J. Elsnera.

Uroczystość odbędzie się w Sali Kameralnej, do której uczniowie przejdą z szatni pod opieką wychowawców klas. Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się spotkanie organizacyjne, w którym wezmą udział uczniowie i wychowawcy. 

Uczniowie szkoły popołudniowej otrzymają informację o miejscu uroczystości od dyżurującego nauczyciela przy wejściu do szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się spotkanie organizacyjne z Wicedyrektor do spraw dydaktyki i Kierownikiem sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych. 

Uprzejmie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach, dezynfekcji rąk i o zachowaniu dystansu.