Wiolonczela - Agata Jarecka

9-10 kwietnia 2018

Opublikowany 05 kwietnia, 2018

Zapraszamy na warsztaty dla młodych wiolonczelistów prowadzonych przez prof. Agatę Jarecką, wykładowcę uczelni muzycznych w Łodzi i Bydgoszczy, lidera grupy wiolonczel Polskiej Filharmonii Kameralnej i bydgoskiej Opera Nova.


Prof. dr hab. Agata Barbara Jarecka 

Wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja (1989). W latach 1983-1988 brała udział w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie pod kierunkiem prof. prof.: M. Sadlo, I. Monighettiego, K. Michalika, a w 1988 r. w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowym w Bayreuth, w klasie kameralnej prof. U. Wiesla (Izrael).
Jako solistka, kameralistka i członek orkiestr koncertowała w Polsce i za granicą. W latach 1990–1993 była koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w Sopocie. W sezonie artystycznym 2000/2001 była solistką orkiestry Opery NOVA w Bydgoszczy. Obecnie jest członkiem kwartetu smyczkowego „Arte Con Brio”, który powstał w 1998 r. W swoim repertuarze posiada wiele dzieł solowych i kameralnych od baroku po muzykę współczesną. 

Od 1994 r. pracuje w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę wiolonczeli, zajęcia z literatury specjalistycznej oraz metodyki. W latach 2008-2012 była dziekanem Wydziału Instrumentalnego, w latach 2012-2016 pełniła funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju łódzkiej Uczelni. W 2014 roku otrzymała tytuł profesora sztuki.

W latach 1991-2014   pracowała jako nauczyciel gry na wiolonczeli oraz zespołów kameralnych  w Państwowym  Zespole Szkół  Muzycznych   im. A. Rubinsteina w   Bydgoszczy. W latach 1992-2008 pełniła w tej placówce funkcję kierownika sekcji wiolonczeli, kontrabasu i gitary. Ponadto była zatrudniona w szkołach muzycznych I i II st. w Inowrocławiu, Opolu, Łodzi i Poznaniu. Podczas wieloletniej pracy pedagogicznej dochowała się 30 absolwentów w  Akademii Muzycznej w Łodzi oraz 16  absolwentów szkół muzycznych II st., a jej wychowankowie zdobywali nagrody na konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich. 

Praca pedagogiczna prof. Agaty Jareckiej związana jest także z prowadzeniem licznych warsztatów, lekcji otwartych, kursów muzycznych w całej Polsce, m. in. była wykładowcą Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. Z. Brzewskiego w Łańcucie oraz Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu. Prowadziła także wykłady dla uczniów, nauczycieli i studentów, poruszając różnorodną tematykę, związaną z metodyką nauczania gry na wiolonczeli. Jest członkiem jury w przesłuchaniach i konkursach o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim. Od 2000 r. jako ekspert MEN-u uczestniczyła w pracach komisji kwalifikacyjnych i postępowaniach dot. awansu zawodowego nauczycieli.