XX Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

Opublikowany 19 września, 2018

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W czwartek 21 lutego 2019 o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich chętnych uczestników I etapu Konkursu, których prace nie zostały zakwalifikowane do finału, na spotkanie z Prezesem Związku Kompozytorów Polskich Oddziału Warszawskiego prof. Sławomirem Czarneckim oraz Jurorami Konkursu. Obecność nie jest obowiązkowa, jednak zachęcamy młodzież do rozmowy ze specjalistami o nadesłanych na konkurs kompozycjach.


Zapraszamy do wzięcia udziału w XX edycji Konkursu!

Finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2019 r. w ramach Uczniowskiego Forum Muzycznego.

Informacje dotyczące Uczniowskiego Forum Muzycznego znajdują się tutaj.


Kompozycje należy nadsyłać na adres:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1
ul. Miodowa 22 c
00-246 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs kompozytorski” w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Przesyłka powinna zawierać następujące, podpisane jedynie godłem, materiały:

  • zaklejoną kopertę zawierającą wypełnioną Kartę uczestnika (karta do pobrania poniżej);
  • partyturę w 2 egzemplarzach;
  • głos (skrzypiec, klarnetu lub wiolonczeli).


Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w Regulaminie.

Pobierz - Regulamin cz. I

Pobierz - Regulamin cz. II

Pobierz - Karta uczestnika


Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM organizowany jest corocznie, od 2000 roku. Do tej pory odbyło się dziewiętnaście edycji konkursu. Większość z nich organizowana była przy wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej oraz we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich i Festiwalem „Warszawska Jesień”. Dotychczasowi laureaci podejmowali studia kompozytorskie a najstarsi z nich (Dobromiła Jaskot, Paweł Hendrich, Mikołaj Majkusiak, Tomasz Opałka, Ignacy Zalewski) dzisiaj stanowią czołówkę polskich twórców młodego pokolenia. Kilkoro z nich jest wykładowcami kompozycji na uczelniach krajowych i zagranicznych. Ich nazwiska i dokonania są najlepszą wizytówką roli, jaką Konkurs odgrywa w ożywianiu i kreowaniu twórczości najmłodszego pokolenia kompozytorów. Impreza oferuje finalistom publiczne wykonanie i profesjonalne nagranie kompozycji, spotkanie z Dyrektorem i biurem organizacyjnym Festiwalu „Warszawska Jesień”, spotkanie z Prezesem Związku Kompozytorów Polskich i poglądowe zajęcia w siedzibie ZKP wprowadzające w zasady funkcjonowania dzieła muzycznego na rynku sztuki a także udział w warsztatach kompozytorskich prowadzonych przez członków jury i zaproszonych specjalistów.

Celem konkursu jest propagowanie edukacji kompozytorskiej, wiedzy o muzyce współczesnej i jej technikach, promocja najmłodszego pokolenia kompozytorów, stworzenie miejsca spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń dla nielicznej grupy komponującej młodzieży. Stąd finał konkursu wpisany jest w organizowany już po raz XXIII festiwal twórczości uczniowskiej „Uczniowskie Forum Muzyczne”. Finaliści otrzymują także możliwość uczestniczenia w warsztatach wykonawczych muzyki współczesnej, które pozwalają im pogłębić znajomość instrumentacji i problemów wykonawczych właściwych dla różnych instrumentów orkiestrowych oraz pogłębić znajomość ich możliwości w zespołach kameralnych o różnorodnym składzie.