Zmarł prof. Marek Szwarc

Składamy najszczersze kondolencje i przekazujemy wyrazy współczucia

Opublikowany 29 lipca, 2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesora Marka Szwarca, znakomitego skrzypka, wybitnego pedagoga naszej szkoły. Pracował w Operze Warszawskiej, następnie w odbudowanym Teatrze Wielkim przez czterdzieści lat – w latach 1976-2002 jako koncertmistrz. Wykładał w UMFC, pełnił funkcję wicedyrektora artystycznego Orkiestry Symfonicznej tejże uczelni. Od wielu lat prowadził klasę skrzypiec w ZPSM Nr 1. Był człowiekiem niezwykłej mądrości i dobroci, pedagogiem z powołania, mistrzem i przyjacielem.

Składamy najszczersze kondolencje i przekazujemy wyrazy współczucia Żonie oraz wszystkim bliskim Pana Profesora. 

Dyrekcja i Społeczność ZPSM Nr 1Galeria