Zmarła Anna Dasiewicz-Tobiasz

Wspomnienie o absolwentce i wieloletnim pedagogu szkoły

Opublikowany 24 kwietnia, 2020

Wspomnienie o prof. Annie Dasiewicz -Tobiasz  

W dniu 19 kwietnia 2020 r. w Epinay s/Seine pod Paryżem zmarła Anna  Dasiewicz -Tobiasz, absolwentka i wieloletni pedagog PSM II st nr 1 im. J. Elsnera w Warszawie.

Dyplom szkoły uzyskała w 1961 – na Sekcji Rytmiki, a rok później – w zakresie Fortepianu. W roku 1965 ukończyła  Wydz. Wychowania  Muz. (sekcja A) w PWSM w Warszawie. Już podczas studiów w roku 1962  podjęła pracę w PSM II st. im. J. Elsnera jako nauczycielka przedmiotów teoretyczno -muzycznych i Rytmiki . Stanowisko nauczyciela mianowanego otrzymała w 1974r. W latach 1970-1979 pełniła funkcję kierownika Sekcji Rytmiki,którą objęła po przejściu na emeryturę prof. Alicji Ludwikiewicz. Anna Dasiewicz- Tobiasz uczyła wtedy wszystkich przedmiotów kierunkowych Sekcji, oraz kształcenia słuchu z zasadami muzyki i ćwiczeń harmonicznych. Wówczas Jej uczniami byli m.in. Krzysztof Baculewski, Krzysztof Knittel, Andrzej  Rosiewicz. Miałam zaszczyt być Jej uczennicą w latach 1966-1970, a od roku 1973, po ukończeniu studiów -współpracowniczką. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wiedzy Anny Dasiewicz -Tobiasz poznałam metodę Emila Jaques -Dalceoze'a  w stopniu bardzo wysokim,co umiałam docenić dopiero po pewnym czasie spotykając innych pedagogów zajmujących się Rytmiką w kraju i zagranicą. Była nauczycielką sumienną i wymagającą, jednocześnie pełną życzliwości i przyjaźni, wzbudzającą w nas - uczennicach ogromną sympatię i zaufanie. Pod Jej wpływem wybrałam kierunek studiów. Obydwie moje mistrzynie prof. Alicja Ludwikiewicz jak i Anna Dasiewicz – Tobiasz wyposażyły mnie w bogaty  zasób wiedzy i umiejętności, które są podstawą mojej wiedzy pedagogicznej do chwili obecnej. Prowadząc metodykę nauczania rytmiki, w dalszym ciągu  korzystam m.in. z podręczników  napisanych przez Annę Dasiewicz – Tobiasz. Jest ona  bowiem autorką książki „Umuzykalnienie w przedszkolu” (wyd. WSiP, Warszawa, 1977), współautorką z Anną Kępską  książki „Rytmika w klasach I-III”( wyd. WSiP,Warszawa,1981) (wyd. I),1985 (wyd. II),  Jest również współautorką programów nauczania kształcenia słuchu dla szkół muzycznych II st. oraz wszystkich przedmiotów kierunkowych obowiązujących w Sekcji Rytmiki. Anna Dasiewicz – Tobiasz prowadziła zajęcia rytmiki podczas letnich kursów dla nauczycieli organizowanych przez COPSA.W roku 1974 współorganizowała Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki w Warszawie. W tym samym roku otrzymała nagrodę III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania. Brała czynny udział w doskonaleniach zawodowych organizowanych przez COPSA,oraz Instytut E. Jaques- Dalcroze'a w Genewie. Była członkiem JSME i sekretarzem w Sekcji Pedagogów SPAM. Przez wiele lat prowadziła rytmikę w warszawskich przedszkolach,miała doskonały kontakt z dziećmi i bardzo je lubiła. W roku 1979 zamieszkała w Paryżu, gdzie przez 11 lat przy kościele Polskiej Misji Katolickiej uczyła dzieci polskich tańców regionalnych i gry na fortepianie, pracowała również jako akompaniatorka w paryskich szkołach baletowych. W latach 1987 – 1988 Anna Dasiewicz – Tobiasz została wykładowcą rytmiki i improwizacji fortepianowej w Holy Name's College w Oakland(Kalifornia),a także dla pianistów uczących metodą Suzuki w Stanford University.(Kalifornia). Anna Dasiewicz – Tobiasz całe swoje życie zawodowe poświęciła Metodzie Rytmiki, jestem wdzięczna losowi,że byłam uczennicą tak wspaniałego człowieka i pedagoga.

Barbara Małkowska- Specjał 

Sulejówek , 23.04. 2020