Rekrutacja do POSM I st.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 dotyczy jedynie klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego.


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Rządu o zamknięciu szkół od czwartku 12 marca,  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej podjął następujące decyzje:


  • Wyniki rekrutacji do klas I POSM I st. im E. Młynarskiego zostaną opublikowane dzisiaj tj. 11 marca 2020 ok. godz. 13.00 na tablicy ogłoszeń w budynku Małej Miodowej (ul. Miodowa 22 d), gdzie będzie można się z nimi zapoznać do godz. 20.30.
  • Od czwartku 12 marca Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej będzie kontaktował się z rodzicami kandydatów telefonicznie w celu udzielenia informacji o wynikach badania przydatności.


Deklaracje podjęcia nauki będzie można składać drogą mailową, w postaci skanu lub zdjęcia na adres mlynarski@miodowa.edu.pl do 4 kwietnia 2020

Przypominamy, że deklaracja wymaga podpisu obojga rodziców.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie szkoły w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach udostępnionych poniżej:

Informator dla kandydatów do POSM I st.

Regulamin rekrutacji do POSM I st.

Załącznik nr 1 - wniosek do klas pierwszych

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3