Stołówka

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna i bufet.


STOŁÓWKA SZKOLNA - budynek Małej Miodowej

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:10-15:15.

Opłaty za obiady przyjmowane są do 10-go każdego miesiąca w godz. 7.45-9.00 oraz 14.00-16.30 (pokój nr 36 na Małej Miodowej) lub na konto stołówki:
69 1010 1010 0094 0713 9130 1000.

Po tym terminie brak opłaty skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem posiłku do odwołania.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady-PAŹDZIERNIK 2019

Klasy 1-3 POSM 23 x 7,00 zł = 161,00

Klasy 4-8 POSM i OSM 23 x 8,50 zł = 195,50

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
Niedopuszczalne jest wchodzenie do stołówki w ubraniu wierzchnim.
Rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu.


BUFET - budynek Dużej Miodowej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek godz. 10.30-19.00

Sobota godz. 10.00-15.00

Bufet obsługuje firma Gesto Bistro&Catering.