Biblioteka

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele,


Informujemy, że w okresie nauczania zdalnego Biblioteka pracuje wg następującego planu:

  • Poniedziałek:  godz. 8.00-18.00
  • Wtorek: godz. 12.00-19.00
  • Środa:  godz. 8.00-16.00
  • Czwartek: godz. 11.00-18.00
  • Piątek:  godz. 8.00-13.00

Zwroty można zostawiać na portierni z karteczką z nazwiskiem zwracającego.


_____________________


Godziny pracy biblioteki:

- poniedziałki i czwartki:  godz. 08.00-18.00 

- wtorki i środy: godz. 08.00-16.00 

- piątki: godz. 08.00-13.00 


Zespół Biblioteki ZPSM Nr 1