Aktualności
Szkoła
Info dla uczniów
Wydarzenia
Konkursy Ogólnopolski Konkurs CEA Kursy Przesłuchania CEA Koncerty „Miodowa Jesień” Elsner Coro Seminarium dla chórmistrzów Współpraca z Bard College (USA) Współpraca z R. Schumann Hochschule Düsseldorf (Niemcy) Koncerty dla uczniów Szkoły Specjalnej nr 109 Koncert w ramach 40. Marschner Festival Hinterzarten
Galeria Info dla nauczycieli Kontakt Linki Archiwum Jubileusz 70

psm elsner foto d

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Józefa Elsnera jest najstarszą ze szkół Zespołu. Stanowi ona bezpośrednią kontynuację Konserwatorium Warszawskiego, którego historia sięga początków XIX w.
W 1810 roku Wojciech Bogusławski założył przy Teatrze Narodowym „Szkołę Dramatyczną”, z siedzibą przy ul. Miodowej w dawnym konwikcie o.o. pijarów, kształcącą aktorów i śpiewaków operowych.
W 1814 roku dyrekcja Teatru Narodowego powołała Józefa Elsnera na stanowisko dyrektora szkoły, polecając mu opracowanie planu jej reorganizacji. Elsner przedstawił wtedy projekt utworzenia w Warszawie elementarnej szkoły muzycznej złożonej z dwóch klas, której celem miało być przygotowanie młodzieży do wyższych studiów muzycznych.
W grudniu 1818 roku powstała niższa uczelnia muzyczna. W dwa lata później uczelnię tę przekształcono w Instytut Muzyki i Deklamacji – zaczątek utworzonego trzy lata później konserwatorium. W 1821 roku Józef Elsner został  powołany na stanowisko rektora Konserwatorium Muzycznego. Za jego rządów uczelnia ulega dalszym przeobrażeniom. Po pięciu latach od chwili objęcia stanowiska przez Elsnera dochodzi do podziału Konserwatorium. Powstają dwie szkoły: Konserwatorium (Szkoła Śpiewu) pod kierunkiem Karola Soliwy i Szkoła Główna Muzyki, przy Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, kierowana przez J. Elsnera. W szkole tej Elsner wykształcił wielu polskich instrumentalistów i kompozytorów, a jej najwybitniejszym absolwentem był Fryderyk Chopin. Obie placówki działały do 1831 roku i z chwilą upadku powstania listopadowego zostały zamknięte.

 

W 1861 roku Apolinaremu Kątskiemu, słynnemu wówczas skrzypkowi, udało się wyjednać zezwolenie władz carskich na otwarcie w Warszawie nieczynnej od 30 lat szkoły. 26 stycznia 1861 roku rozpoczął działalność Instytut Muzyczny. W końcu 1863 roku, na prośbę Kątskiego do grona pedagogicznego i zarządu Instytutu wszedł Stanisław Moniuszko, obejmując początkowo klasę chóralną, a potem klasy harmonii i kontrapunktu. Moniuszko współpracował z Instytutem przez 9 lat, aż do swej śmierci w 1872 roku.
W 1916 roku Instytut Muzyczny przemianowano na Konserwatorium Muzyczne m. st. Warszawy. W roku objęcia urzędu premiera przez I. J. Paderewskiego po raz kolejny zostaje zmieniona nazwa szkoły; odtąd jest to już Państwowe Konserwatorium Muzyczne. W 8 lat później Karol Szymanowski przyjmuje funkcję dyrektora Konserwatorium, którą piastuje przez 2 lata.
Troska o przetrwanie uczelni w ponurych czasach okupacji poruszała serca i umysły wielu wybitnych pedagogów. Już w maju 1945 roku, tuż po zakończeniu działań wojennych, rektor Stanisław Kazuro reaktywował działalność Konserwatorium. 1 kwietnia 1946 roku nastąpił podział uczelni na: Państwową Średnią Szkołę Muzyczną i Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Faktyczny jej rozdział nastąpił jednak dopiero w 1947 roku, gdy PWSM przeniosła się do pałacyku Sobańskich w Aleje Ujazdowskie zaś szkoła średnia znalazła miejsce w willach przy ul. Profesorskiej i Górnośląskiej. W 1948 roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci.
Rok 1965 przynosi ważne wydarzenie w życiu szkoły – nadanie imienia Józefa Elsnera.
W 1972 roku szkoła otrzymała nową siedzibę przy ulicy Miodowej 22 c – w bocznym skrzydle dawnego zespołu klasztornego o.o. pijarów.

 

Dyrektorami Szkoły byli kolejno: Piotr Rytel (1946/7), Ludwik Kurkiewicz (1947-53), Artur Taube (1953/4), Jadwiga Boczarowa (1954-61), Marian Dybowski (1961-64), Roman Kuklewicz (1964-71), Aleksandra Sosnowska (1971-89), Barbara Sas-Topolnicka (1989-2002), Maria Magdalena Radziejowska (2002-2012), a od 1 września 2012 roku dyrektorem ZPSM nr 1, w którego skład wchodzi PSM II st.  im. J. Elsnera jest Iwona Waga-Parafiniak.
Działalnością artystyczną szkoły w latach 1997-2012 kierowała Alina Baranowska-Liese, a dziś funkcję tę pełni prof. Katarzyna Sokołowska. Funkcję dyrektora ds. dydaktycznych pełniła Magdalena Kalita (1997-2007), Małgorzata Góra (2007-2008), Iwona Waga-Parafiniak (2008-2012). Obecnie stanowisko to piastuje Anna Misior.

 

W szkole uczyli znakomici pedagodzy m.in.: Irena Dubiska, Ada Sari, Margerita Trombini-Kazuro, Jerzy Lefeld, Wincenty Laski, Feliks Rączkowski, Wiera Sawicka, Zbigniew Soja, Andrzej Dobrowolski, Zenon Brzewski.
W ciągu ponad sześćdziesięcioletniej działalności PSM II st. im. J. Elsnera szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów. Wśród nich znajduje się wielu znakomitych muzyków działających w kraju i za granicą, między innymi: Bogna Sokorska, Halina Słonicka, Kazimierz Piwkowski, Andrzej Chodkowski, Józef Kański, Kazimierz Gierżod, Janusz Kucharski, Jadwiga Mackiewicz, Maciej Małecki, Marian Sawa, Krzysztof Knittel, Krzysztof Baculewski, Marisz Patyra. Wielu z nich pozostało wiernych Szkole, wracało tu i wraca w charakterze pedagogów, zajmują miejsca swoich mistrzów i poprzedników, by służyć następnym pokoleniom młodzieży.

 

W 2006 roku Państwowa Szkoła Muzyczna im. J. Elsnera świętowała jubileusz sześćdziesięciolecia.
Twórczy duch reform właściwy patronowi towarzyszy szkole także w obecnych czasach.
Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce prowadziła Wydział Teorii, przekształcany kolejno w Wydział Teoretyczno-Pedagogiczny i Wydział Animacji Muzycznej. Pamiątką po tych wydziałach są prowadzone obecnie zajęcia fakultatywne z propedeutyki dyrygowania oraz z propedeutyki kompozycji, liczne grono kompozytorów - absolwentów szkoły oraz liczne grono komponujących uczniów i organizowany od 1996 roku festiwal „Uczniowskie Forum Muzyczne”.

 

Szkoła imienia Józefa Elsnera organizuje międzynarodowe i ogólnopolskie mistrzowskie kursy muzyczne, ogólnopolskie kursy i seminaria dla nauczycieli, ogólnopolski konkurs kompozytorski dla młodzieży, regionalny konkurs solfeżowy. Szczyci się licznymi laureatami konkursów instrumentalnych, wokalnych, chóralnych i kompozytorskich, współpracą Festiwalem Nauki i stołecznymi instytucjami kultury, do których ma zaszczyt zaliczać Filharmonię Narodową. Z okazji jubileuszu stulecia Filharmonii Szkoła wykonała replikę koncertu inauguracyjnego z 1901 roku oraz została odznaczona Srebrnym Medalem Filharmonii Narodowej.

 

Obecnie w szkole kształci się 350 uczniów na trzech wydziałach: Instrumentalnym (21 specjalności), Wokalnym, Rytmiki.

Maj 2017
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Absolwenci
IMAGE

skrzypek, solista, członek Lutosławski Quartet i Zehetmair Quartet, pedagog

“...Liceum Brzewskiego to ważne
dla mnie miejsce...”

IMAGE

Pianista  koncertujący w najlepszych salach świata:  Carnegie Hall w Nowym Yorku,  Festspielehaus w Salzburgu, Berliner Philharmoniker,  Concertgebouw w Amsterdamie,  i wiele innych;  prowadzi klasy mistrzowskie na świecie; propagator muzyki polskiej; Prezes stowarzyszenia pianistów –pedagogów EPTA Poland  oraz  Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im Paderewskiego w Warszawie.

Jestem jednym z nielicznych, którzy ukończyli obie szkoły – „mała i dużą Miodową”. Jako uczeń spędziłem tu kilkanaście lat mojego życia i wspominam ten czas z sentymentem… To był mój drugi dom. Wspaniali nauczyciele, wspaniała atmosfera, wspaniałe koleżanki… i koledzy. Pamiętam pączki od Bliklego, które wszystkim uczniom fundował Artur Rubinstein,  ilekroć był w Warszawie. Tu przeżyłem moje pierwsze koncerty i wyjazdy zagraniczne. Być jako 10 –latek  w Paryżu na koncertach  to przeżycie którego się nie zapomina…  Tu po raz pierwszy koncertowałem pod dyrekcja Maestro Maksymiuka – prowadził on wtedy orkiestrę szkolną. Artystyczna atmosfera współpracy była zawsze najważniejszym elementem,  który do dziś wspominają wszyscy absolwenci na całym  świecie. Taka jest Miodowa i taką zostanie... 

IMAGE

altowiolista słynnego kwartetu smyczkowego Belcea, dyrygent, profesor londyńskiej Guildhall School of Music and Drama w Londynie

„Z wielką nostalgią wspominam moje lata w szkole na ulicy Miodowej. W wieku kilkunastu lat w młodym muzyku rodzą sie i krystalizują marzenia i plany związane z jego muzyczną przyszłością. Dzięki wspaniałym pedagogom i utalentowanym koleżankom i kolegom (z którymi przyjaźnie kwitną po dziś dzień...) moja szkoła była wspaniałym miejscem dla podsycania tych muzycznych pragnień... Z wielką radością wracam do mojej starej szkoły na spotkania z młodzieżą. "Miodowa" jest oazą muzycznego optymizmu i idealizmu. Daje wspaniały start młodym utalentowanym muzykom...”

IMAGE

pianista, pedagog

“...w naszej szkole panuje fantastyczna atmosfera sprzyjająca rozwojowi najlepszych...”

IMAGE

Koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Narodowej,
Pedagog UMFC

"Zastanawiam się jak przez lata nauki gry na skrzypcach, której towarzyszyło wiele konkursów i występów, oraz jednoczesnym intensywnym życiu towarzyskim ze szkolnymi koleżankami i kolegami udało mi się czegoś nauczyć w innych dziedzinach (przedmiotach ogólnokształcących). Było to możliwe chyba tylko na Miodowej!"

IMAGE

Reżyser dźwięku, współwłaściciel wydawnictwa płytowego DUX (ponad 110 nagród zagranicznych, 47 Fryderyków)

Miodowa” … to mój czas „ wielkiej rzeźby”, tu nauczyłam się wszystkiego: walczyć z tremą egzaminacyjną i pić herbatę bez cukru (był na kartki), odpisywać na liściki miłosne (tak, tak, nie było wtedy SMSów) i podejmować odważne decyzje: nie będę przeciętną pianistką, spróbuję zostać reżyserem dźwięku ( a to dopiero!). Ale naprawdę „Miodowa” stała się „moja” po dyplomach obu moich synów: Aleksandra i Michała( „Tradition, tradition”). Kocham to miejsce!

 

IMAGE

kompozytor, dyrygent, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie

..."Miodowa" przyniosła mi mnóstwo
inspiracji na całe życie, a także wielkie
przyjaźnie, które trwają do dziś...”

IMAGE

dziennikarz Programu 2 Polskiego Radia. Prowadzi "Poranek Dwójki”. Autor "Archiwalni” - czyli radiowego wehikułu czasu. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia. Laureat Grand Prix i Nagród za opracowanie muzyczne słuchowisk na festiwalu „Dwa teatry” w Sopocie. Absolwent „Miodowej” w klasie kontrabasu prof. Kazimierza Jendrysiaka. Uczył się też kompozycji w klasie prof. Sławomira Czarneckiego i dyrygentury w klasie prof. Katarzyny Sokołowskiej.
 
„Miodowa” to jedna z najlepszych rzeczy jakie spotkały mnie w życiu. To szkoła, z której nie chciałem wychodzić. Muzyki zacząłem się uczyć kiedy miałem 16 lat i pochłonęła mnie bez reszty. Nie poznałbym tego świata, gdyby nie genialni, mądrzy ludzie (dyrektorzy, nauczyciele, koledzy), których spotkałem na „Miodowej”. Cudowny, magiczny świat tworzony przez wspaniałych ludzi.

IMAGE

Tomasz Raff - bas, solista Opery Wrocławskiej

Miodowa to był wybór z przypadku, absolutny początek drogi artystycznej.
Spędziłem tu setki godzin, głównie na samotnych zmaganiach z odkrywanym w sobie instrumentem, ale pod wyrozumiałym, ciepłym i inspirującym okiem prof.A.K.Drabika - mojego pierwszego pedagoga, znającego mój głos "od podszewki". Poznałem każdy centymetr kwadratowy tutejszych ćwiczeniówek, smak pierwszych porażek i sukcesów. Powstałe tutaj plany i marzenia staram się teraz skutecznie realizować. "Miodowa" jest i pozostanie moim pierwszym artystycznym domem, do którego wracam i będę wracał, choćby tylko myślami. Tu wszystko się zaczęło.

Fundacja

Przy ZPSM nr 1 działa Fundacja im.

J. Elsnera, która prowadzi Instytut Muzyczny, ... więcej

Aktualności

Plan pracy ZPSM Nr 1 na rok 2016/2017

 

 czytaj więcej...

nagl zerowka

zaprasza na zajęcia umuzykalniające dzieci w wieku 3-6 lat.

więcej...