Rekrutacja do szkół II stopnia

Informacje o rekrutacji do klas: 

  • pierwszych OSM II st. im. Z. Brzewskiego, OSM II st. i PSM II st. im. J. Elsnera 

  • wyższych niż pierwsza OSM II st. im. Z. Brzewskiego


Dokumenty PDF do pobrania:

  • Informator dla kandydatów oraz zasady rekrutacji

Pobierz - Informator

  • Regulamin rekrutacji

Pobierz - Regulamin

  • Załącznik nr 3 - wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Pobierz - Załącznik nr 3

  • Załącznik nr 4 - wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I OSM II st. i PSM II st. im. J. Elsnera

Pobierz - Załącznik nr 4

  • Załącznik nr 5 - wniosek o przyjęcie kandydata do klas wyższych niż I OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Pobierz - Załącznik nr 5

  • Załącznik nr 7 - kandydaci niepełnoletni  

Pobierz - Załącznik nr 7

  • Załącznik nr 7a  - kandydaci pełnoletni

Pobierz - Załącznik nr 7a

Wszystkie załączniki, w przypadku kandydatów niepełnoletnich, muszą być podpisane przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 kwietnia 2018 r.


Spotkanie informacyjne dla kandydatów: 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00.

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 12 – 17 maja 2018 r.

W sprawie przyjęć do klas wyższych PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. informacje udzielane będą w sekretariacie szkoły od dnia 25 maja 2018 r.


Zapraszamy na lekcje otwarte naszych pedagogów, które odbędą się w dniach 4 - 29 kwietnia 2018 r. Szczegółowy harmonogram ukaże się wkrótce.