Rozłożenia roku

W PSM II st. im. Józefa Elsnera istnieje możliwość rozłożenia roku - realizowania jednego roku nauki w dwa lata. 

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą złożyć do sekretariatu stosowne podanie. 


W roku 2019 podania o rozłożenie roku można składać w Sekretariacie do 22 maja (środa).

Podanie  musi zawierać:

  • dane ucznia (imię, nazwisko, klasa, specjalność, numer indeksu, telefon kontaktowy)
  • plan realizacji przedmiotów indywidualnych:

na wydziałach instrumentalnym i wokalnym

  • przedmiot główny
  • praca z akompaniatorem
  • fortepian obowiązujący

na wydziale rytmiki

  • fortepian
  • improwizacja fortepianowa
  • w poszczególnych latach rozłożenia.

 

  • podpis pedagoga przedmiotu głównego
  • podpis rodzica lub opiekuna w przypadku ucznia niepełnoletniego