Informacja dla Rodziców

kamerka internetowa do pracy zdalnej dziecka

Opublikowany 19 grudnia, 2020

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców informuje, że w dniu 19.12.2020 w godzinach 10:30-12:30 w portierni naszej szkoły będą wypożyczane kamery internetowe wszystkim, którzy zgłosili taką potrzebę.

Kamery będą wydawane przez panią Małgorzatę Florczak-Puńko z uprzejmą pomocą pań portierek.

Kamery będą wydawane osobom pełnoletnim lub uczniom posiadającym pisemne pełnomocnictwa do podpisania protokołu/umowy wypożyczenia.

Osoby, które chciałyby odebrać kamery w innym terminie, proszone są o kontakt z portiernią.

Z pozdrowieniami,

Rada Rodziców POSM I st. i OSM II st.


DO POBRANIA: Umowa użyczenia sprzętu elektronicznego - POSM i OSM