Koncert Galowy - przesłuchania

Prosimy o zapoznanie się z informacjami

Opublikowany 05 listopada, 2019

Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Koncertu Galowego ZPSM Nr 1  w roku szkolnym 2019/2020

  • W przesłuchaniach do Koncertu Galowego mogą wziąć udział:
  • a/ wytypowani przez Dyrekcję  szkoły, na podstawie przedstawionych osiągnięć artystycznych, uczniowie kl. VI POSM I st. im. E. Młynarskiego
  • b/  uczniowie klasy dyplomowej OSM II stopnia
  • c/ uczniowie klasy dyplomowej PSM II stopnia im. J. Elsnera
  • d/ uczniowie grający na instrumentach dętych OSM II st. im. Z. Brzewskiego (instrumentaliści orkiestry symfonicznej ZPSM Nr 1)
  • Do przesłuchań nie mogą zgłaszać się uczniowie, którzy w ostatnich 3 latach brali udział w Koncercie Galowym w charakterze solisty
  • Kandydat do przesłuchania przedstawia utwór trwający około 10 minut
  • Przesłuchania do Koncertu Galowego odbędą się 20 stycznia 2020 roku
  • Zgłoszenia do Koncertu Galowego (formularz do pobrania w sekretariatach szkoły) należy złożyć do dnia 20 listopada 2019 wraz z kserokopią partytury proponowanego utworu i informacją o dostępności materiałów nutowych dla orkiestry
  • Koncert Galowy ZPSM Nr 1 odbędzie się w Sali Koncertowej S-1 (Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego) w dniu 28 kwietnia 2020 roku