Oświadczenie

Oświadczenie w związku z artykułami prasowymi dotyczącymi sytuacji na budowie nowej siedziby szkoły przy ul. Rakowieckiej

Opublikowany 17 lipca, 2018

W związku z ukazaniem się w Stołecznej Gazecie Wyborczej artykułów autorstwa Pana Norberta Frątczaka dotyczących problemów na budowie nowej siedziby ZPSM Nr 1 przy ul. Rakowieckiej, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 informuje:

Generalny Wykonawca został wybrany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Inwestor zapewnia nadzór inwestorski nad realizowaną budową. Wszystkie wykonane i protokolarnie odebrane przez Nadzór Inwestorski roboty budowlane są finansowane terminowo zgodnie z zapisami umowy w stosunku do Generalnego Wykonawcy, a tym samym do podwykonawców, którzy każdorazowo składają oświadczenia o zrealizowanych płatnościach. Według oświadczenia Prezesa firmy PAMARA, na dzień 30.06.2018 r. nie istniały żadne wymagalne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót podwykonawczych – wszystkie faktury zostały zapłacone w terminie. Mimo tego firma PAMARA zeszła z budowy. Właściciel firmy PAMARA pozostawił swoich pracowników bez wynagrodzeń i możliwości zakwaterowania. Na budowie pracuje szereg innych firm wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec pracowników. Jesteśmy zaskoczeni zaistniałymi okolicznościami. Jako inwestor bardzo ubolewamy nad sytuacją w jakiej znaleźli się pracownicy PAMARY, my również czujemy się ofiarą zaistniałych wydarzeń.


Dyrektor ZPSM Nr 1

Iwona Waga-Parafiniak