Śródroczne rady pedagogiczne 2019

Zapoznaj się z terminami

Opublikowany 03 stycznia, 2019

Śródroczne Rady pedagogiczne w ZPSM Nr 1

 

Czwartek, 10 stycznia 2019


Aula MM:

POSM I st. – 11.00

OSM II st.  – 12.30


Sala Koncertowa:

OSM Brzewskiego – 13.30

PSM – 15.00


Obecność pedagogów jest obowiązkowa.