Śródroczne rady pedagogiczne

Zapoznaj się z terminami

Opublikowany 08 stycznia, 2020

Śródroczne Rady pedagogiczne w ZPSM Nr 1

 

Wtorek, 14 stycznia 2020


Aula MM:

POSM I st. – 11.00


Sala Koncertowa:

OSM II st.  – 12.30

OSM Brzewskiego – 13.30

PSM – 15.00


Obecność pedagogów jest obowiązkowa.