Jesteśmy na Rakowieckiej!

Miodowa już w nowej siedzibie

Opublikowany 30 wrzesień, 2020

Nowa siedziba ZPSM Nr 1 – z historią ku nowoczesności

Pewne sytuacje spadają czasem jak grom z jasnego nieba – taką też była informacja o tym, że ZPSM Nr 1 musi wyprowadzić się z obecnej siedziby. Szkoła „na Miodowej” miała przestać być „na Miodowej”. Tą trudną z początku nowinę postanowiliśmy jednak zamienić w wizję i ideę szkoły najnowocześniejszej i najpiękniejszej, w tętniące muzyką centrum edukacji spełniające wszystkie potrzeby dzisiejszych uczniów i pedagogów.

Niezwykły neogotycki budynek i działka przy ul. Rakowieckiej 21 zostały zakupione ze środków Skarbu Państwa w 2014 r. To dawny Dom Sierot Dziewcząt, który został wybudowany w latach 1899-1901 dla Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Czterokondygnacyjny gmach z czerwonej cegły zaprojektowany został przez Władysława Adolfa Kozłowskiego. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się dom dziecka i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

W czerwcu 2015 został ogłoszony Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby ZPSM Nr 1. Do konkursu stanęły pracownie architektoniczne z Polski i zagranicy. 

Wygrało prestiżowe Konior Studio Tomasza Koniora – zespół odpowiedzialny m. in. za siedzibę Akademii Muzycznej w Katowicach, a przede wszystkim za fantastyczną siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ten obsypany nagrodami budynek, to nie tylko piękna i funkcjonalna bryła - to przede wszystkim sala koncertowa. Sala, nad której akustyką czuwał mistrz Yasuhisa Toyota – dyrektor i główny projektant renomowanej firmy zajmującej się inżynierią akustyczną Nagata Acoustics z Los Angeles i Tokio, autor niezwykłej Elbphilharmonie w Hamburgu,  Walt Disney Concert Hall, Bard College Performing Arts w Nowym Jorku, Suntory Hall w Tokio i wielu innych najlepszych sal koncertowych. Dzięki jego zaangażowaniu we współpracę z Konior Studio, sala NOSPR zaliczana jest teraz do najbardziej prestiżowych miejsc na muzycznej mapie Europy i świata. I nie pisalibyśmy pewnie tyle o katowickiej perle architektury, gdyby nie fakt, że ten sam zespół – Tomasz Konior i Yasuhisa Toyota stworzyli projekt sali koncertowej ZSPM Nr 1, która stanowi centrum i największy skarb nowej siedziby. Możliwość współpracy z Nagata Acoustics to marzenie każdej instytucji związanej z muzyką; to zaszczyt, prestiż i wyróżnienie. Zainteresowanie mistrza Toyoty właśnie naszą szkołą to dla nas najwspanialsze potwierdzenie tego, że wielkie wizje i plany nie są nieosiągalne, że kiedy chodzi o naszych uczniów i o muzykę – wszystko jest możliwe.

Sala, która posiada amfiteatralną widownię i mieści ponad 300 osób oraz estradę dla 75 muzyków służyć będzie pracy szkolnej orkiestry symfonicznej. Będą w niej koncertować uczniowie szkoły, jak również zapraszani artyści. Sala jest pomieszczeniem wolnostojącym w otwartej przestrzeni wnętrza budynku, co zapewnia dodatkową izolację akustyczną. Unikalna koncepcja geometrii sali koncertowej autorstwa Konior Studio bazuje na okrągłym obrysie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wypukłych żaglach. Miękki kształt i wysokiej jakości naturalne materiały zapewniają wyjątkowe walory akustyczne i wizualne. Dzięki współpracy z Yasuhisą Toyotą uzyskano najwyższej klasy parametry z pogłosem dochodzącym niemal do dwóch sekund. Kształt pomieszczenia oraz struktura wewnętrznych powierzchni służy wyrównaniu i rozproszeniu rozchodzenia się odbić dźwięku, jak również ma przeciwdziałać wszelkim niekorzystnym efektom, takim jak zjawisko koncentracji dźwięku, czy echo. Analizy akustyczne i geometryczne, włącznie z trójwymiarowymi symulacjami komputerowymi były przeprowadzane na wszystkich etapach projektowania.

O znakomitą akustykę zadbano także we wszystkich salach muzycznych. Fantastyczne warunki muzycznej edukacji to sala kameralna duża mieszcząca 79 osób widowni, sala kameralna mała na 63 osoby i organowa sala kameralna na 91 osoby. To 118 sal lekcyjnych i studio nagrań.

Generalny wykonawca – firma Alstal Grupa Budowlana - został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w lipcu 2017. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017. ZPSM Nr 1 rozpoczęło swoją działalność w nowej siedzibie we wrześniu 2020 r.

Cały projekt Konior Studio to połączenie historii i nowoczesności – otwarta przestrzeń parteru prowadzi do przestronnego atrium łączącego budynek zabytkowy (przeznaczony do edukacji ogólnej) i nowo zaprojektowany (związany z edukacją muzyczną). Jak pisze Tomasz Konior w koncepcji architektonicznej „Historyczny budynek wskazał kierunek myślenia o całym założeniu, dialog „nowego” ze „starym” stał się zasadą, która wyraża się kontynuacją struktury, skali i rytmów”. Najważniejszym miejscem, metaforycznym celem na drodze muzycznego kształcenia i sercem szkoły pozostaje jednak sala koncertowa.

Szkoła „na Miodowej” co prawda przeniosła się „na Rakowiecką”, ale historia i tradycja, które na Miodowej wywodzą się od Elsnera, Moniuszki i Szymanowskiego pozostały – zamknięte i zachowane w bryle zabytkowego „Domu Sierot Dziewcząt” i ozdobione współczesnością w postaci najwyższej jakości sali koncertowej i nowej części siedziby.

Inwestycja finansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.