Karta Ucznia ZTM 2021 - przedłużenie

informacje dla rodziców

Opublikowany 12 czerwiec, 2021

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze powrót Uczniów do szkoły, przypominamy o konieczności złożenia wniosków o przedłużenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla Państwa dzieci.
Informacja skierowana jest do rodziców dzieci z klas 4-7 którym kończą się uprawnienia z dniem 30 września 2021.
Aby je przedłużyć, niezbędne jest złożenie wniosku, zgodnie z przygotowaną przez ZTM procedurą.
Uczniowie klas 6-7 mogą również przedłużyć ważność Karty Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.

Karta Ucznia to uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Karta Ucznia przysługuje:
a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.
b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.
Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.
Jak otrzymać Kartę Ucznia.
Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL.
Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.
Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZTM:

https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

Link dedykowany dla naszej placówki: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/49ff78fd


Instrukcja - Pierwsza Karta Ucznia
Instrukcja - Przedłużenie Karty Ucznia
 Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty