Koncert Galowy 2022 - zgłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z informacjami

Opublikowany 08 listopad, 2021

Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Koncertu Galowego ZPSM Nr 1 w roku szkolnym 2021/2022


  • W przesłuchaniach do Koncertu Galowego mogą wziąć udział:
  • a/ wytypowani przez Dyrekcję szkoły, na podstawie przedstawionych osiągnięć artystycznych, uczniowie kl. VI POSM I st. im. E. Młynarskiego
  • b/ uczniowie klasy dyplomowej OSM II stopnia im. M. Sawy
  • c/ uczniowie klasy dyplomowej PSM II stopnia im. J. Elsnera
  • Do przesłuchań nie mogą zgłaszać się uczniowie, którzy w ostatnich 3 latach brali udział w Koncercie Galowym w charakterze solisty
  • Kandydat do przesłuchania przedstawia utwór trwający około 10 minut
  • Przesłuchania do Koncertu Galowego odbędą się w drugiej połowie stycznia 2022 roku
  • Zgłoszenia do Koncertu Galowego (formularz do pobrania w sekretariatach szkoły) należy złożyć do dnia 30 listopada 2021 wraz z kserokopią partytury proponowanego utworu i informacją o dostępności materiałów nutowych dla orkiestry w Kancelarii
  • Koncert Galowy ZPSM Nr 1 odbędzie się w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 w dniu 21 maja 2022 roku


Pobierz - Formularz zgłoszeniowy