Koncert POSM - zgłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z informacjami

Opublikowany 27 kwiecień, 2022

Szanowni Pedagodzy Uczniów POSM I st. im. E. Młynarskiego,


Poniżej zamieszczamy karty zgłoszeń do Dorocznego Koncertu POSM I stopnia,

który odbędzie się w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 4 czerwca 2022 r. o godz. 12.00.


Do Koncertu można zgłaszać solistów i zespoły kameralne.

Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do Kancelarii Szkoły (kancelaria@miodowa.edu.pl). Prosimy o uzupełnienie kart na komputerze, złożenie podpisów i przesłanie skanu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r.

Przesłuchania do Koncertu odbędą się 26 maja 2022 r. od godz. 10.00 w Małej Sali Kameralnej.

Uczniowie, którzy z braku możliwości czasowych nie zostaną zakwalifikowani do Koncertu 4.06.2022, będą mieć możliwość występu w drugim Dorocznym Koncercie Szkoły 10.06.2022 w Dużej Sali Kameralnej w godzinach popołudniowych.


Pobierz - Karta zgłoszenia solista

Pobierz - Karta zgłoszenia zespół