Odbiór świadectw dojrzałości

5 lipca 2022 r.

Opublikowany 01 lipiec, 2022

Świadectwa maturalne  wraz z aneksami będzie można odebrać w dniu 5 lipca br. (wtorek) od 9:00 do 14:30  w sekretariacie z pionem ogólnym.