Rada Plenarna 24 czerwca

Informacja dla pedagogów

Opublikowany 22 czerwiec, 2022

Rada Plenarna

24 czerwca 2022 godz. 15:00

(Sala Koncertowa)

Obecność wszystkich pedagogów obowiązkowa