Rytmika - Monika Sojka

27 września 2019

Opublikowany 24 wrzesień, 2019

Zapraszamy na wykład połączony z warsztatami pt. Poszukiwania ruchowe – impuls, rytm, dźwięk, które poprowadzi Monika Sojka.

27 września 2019 godz. 18.00 ula Małej Miodowej


Monika Sojka 

Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, specjalności Rytmiki. Obecnie prowadzi zajęcia: Technika ruchu z metodyką, Kompozycja ruchu, Rytmika, Metodyka powadzenia zajęć rytmiki oraz Zespoły rytmiki. Z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie związana jest od 1998 roku. W okresie tym sprawowała opiekę artystyczną nad wieloma prezentacjami muzyczno-ruchowymi. Przedstawiała autorskie interpretacje ruchowe utworów muzycznych, jak również prowadziła warsztaty i wykłady na tematy związane z rytmiką w szerokim zakresie tematycznym. W kręgu jej zainteresowań leży istota odczuwania muzyki ruchem, jak również poszerzanie możliwości wyrazu i ekspresji ruchowej. W tym celu poszukuje różnego rodzaju wypowiedzi ruchowych. W swoich działaniach wykorzystuje elementy technik tańca współczesnego, jak również efekty własnych poszukiwań artystycznych.