Zdalne nauczanie w ZPSM Nr 1

Młynarski/Sawa/Brzewski/Elsner

Opublikowany 04 November, 2020

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnymi wytycznymi Premiera wprowadziliśmy nauczanie zdalne w klasach 4-8 POSM I st. im. E. Młynarskiego oraz I-II OSM II st. im. M. Sawy i OSM II st. im. Z. Brzewskiego, a także w całej PSM II st. im. J. Elsnera.

O wszystkich zmianach w organizacji wynikającej z nowej sytuacji będziemy informować za pośrednictwem Wychowawców, Rady Rodziców oraz strony internetowej. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.


Dla wspólnego bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia kontaktów społecznych na terenie szkoły, od dnia 29 października do dnia 29 listopada wprowadza się nauczanie w trybie zdalnym również z przedmiotu głównego, a także innych indywidualnych zajęć praktycznych w klasach 4-8 POSM I st., we wszystkich klasach OSM II st. im. M. Sawy, OSM II st. im. Z. Brzewskiego i PSM II st. im. J. Elsnera.


Pobierz: Regulamin zdalnego nauczania ZPSM nr 1 w Warszawie


Zespół Kierowniczy