Zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych

Młynarski/Brzewski/Elsner/Sawa

Opublikowany 16 październik, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z wczorajszym komunikatem Premiera o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w poszczególnych strefach wynikających z pandemii COVID19 informujemy:

W szkołach z pionem ogólnokształcącym pierwszego stopnia POSM w klasach 1-8 zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, czyli bez zmian.

W szkołach z pionem ogólnokształcącym drugiego stopnia OSM im. M. Sawy oraz OSM im. Z. Brzewskiego klasy I-II zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, czyli bez zmian. W klasach III-VI zajęcia zbiorowe (ogólnokształcące i ogólnomuzyczne) odbywać się będą w trybie zdalnym. Lekcje zdalne odbywać się będą według aktualnego planu zajęć. Bardziej szczegółowe informacje będą rozsyłane przez wychowawców. Zajęcia z instrumentu będą odbywać się w trybie stacjonarnym w szkole. 

W szkole muzycznej drugiego stopnia im. J. Elsnera w klasach 1-6 zajęcia ogólnomuzyczne odbywać się będą w trybie zdalnym. Zajęcia indywidualne odbywać się będą nadal w trybie stacjonarnym w szkole.

Zajęcia chórów i orkiestr w ZPSM nr 1 zostają zawieszone.

Zmiany zostają wprowadzone od 17 października do odwołania.


Jednocześnie informujemy, iż na podstawie  § 2b ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i Zespołem kierowniczym szkoły podjął decyzję o realizacji zajęć z przedmiotu głównego, a także innych indywidualnych zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym. W przypadkach, gdy jest to podyktowane dobrem ucznia, dopuszcza się zajęcia z przedmiotu głównego, a także innych indywidualnych zajęć praktycznych w trybie hybrydowym-nauczyciel wraz z Rodzicami ucznia ustala sposób realizacji zajęć. 


Z wyrazami szacunku,
Zespół kierowniczy.