Informacje dotyczące organizacji Studniówki 2022

ogłoszenie z załącznikami

Opublikowany 17 styczeń, 2022

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy poniżej zasady, które będą obowiązywały podczas zbliżającej się Studniówki 2022.

1. Wszyscy uczestnicy Studniówki, których nazwiska znajdują się na liście "Studniówka 2022" podczas imprezy zobowiązani są do noszenia maseczki FFP2, którą zakupią we własnym zakresie.

2. Osoby z zewnątrz (spoza ZPSM Nr 1: rodzice, rodzina, koledzy z innych szkół), które potwierdziły swój udział i są na liście: "Studniówka 2022", muszą okazać przy wejściu potwierdzony imienny, aktualny negatywny wynik testu lub paszport covidowy oraz oddać wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia (Załącznik nr 1)

3. Rodzice osób niepełnoletnich (uczniów ZPSM Nr 1 oraz zaproszonych i potwierdzonych na liście: "Studniówka 2022" uczniów z innych szkół) muszą wypełnić oświadczenie: "Zgoda na udział w Studniówce 2022 i deklaracja odbioru dziecka" (Załącznik nr 2)

4. Rodzice uczniów pełnoletnich, których nazwiska znajdują się na liście uczestników "Studniówka 2022" (Uczniów ZPSM Nr 1) muszą wypełnić oświadczenie (Załącznik nr 3).

Z wyrazami szacunku

Zespół Kierowniczy


POBIERZ 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o stanie zdrowia

Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica uczenia niepełnoletniego

Załącznik nr 3 Oświadczenie rodzica osoby pełnoletniej