Powrót uczniów klas I-III do zajęć stacjonarnych

Młynarski

Opublikowany 14 January, 2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do zajęć stacjonarnych. 

Szkoła jest przygotowana do zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci i wdraża zalecenia z wytycznych wydanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przypominamy, że do szkoły można przyprowadzić dziecko, które nie ma objawów chorobowych, nie ma podwyższonej temperatury, a także nikt z członków rodziny nie przebywa w izolacji. 

O szczegółach dotyczących reżimu sanitarnego i zasad organizacji zajęć Rodziców poinformują Wychowawczynie poszczególnych klas.

Pełna lista wytycznych, którymi kieruje się szkoła znajduje się na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Z wyrazami szacunku

Zespół Kierowniczy