Egzaminy dyplomowe

Pobierz - Terminarz egzaminów dyplomowych 2021/2022


Uwaga, dyplomanci szkół II stopnia: 

NOWE DYPLOMY TEORETYCZNE 2021/2022 

W części teoretycznej egzaminu dyplomowego możecie od tego roku szkolnego wybrać jeden z czterech przedmiotów: 

  • kształcenie słuchu (egzamin pisemny), 
  • harmonię (egzamin pisemny), 
  • formy muzyczne (egzamin ustny), 
  • historię muzyki (egzamin ustny).

Zakres wymagań egzaminacyjnych i przebieg egzaminu przedstawi Wam nauczyciel przedmiotu. 

Deklarację wyboru przedmiotu dyplomowego pobieracie z sekretariatu, wypełniacie i podpisujecie u nauczyciela wybranego przedmiotu, po czym składacie w sekretariacie szkoły w następujących nieprzekraczalnych terminach: 

  • OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy – do 20 stycznia 2022, 
  • PSM im. J. Elsnera – do 15 lutego 2022. 

Ramowe terminy egzaminów dyplomowych z przedmiotów teoretycznych: 

  • OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy: 20 – 30 kwietnia 2022, 
  • PSM im. J. Elsnera: 9 maja – 10 czerwca 2022. 

Dokładne listy zdających z poszczególnych przedmiotów i grafik egzaminów zostanie wywieszony po Radach Pedagogicznych: 

  • dla OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy: po 11 kwietnia 2022, 
  • dla PSM im. J. Elsnera: po 25 kwietnia 2022. 


Pliki do pobrania: