Egzaminy dyplomowe

Uwaga, dyplomanci szkół II stopnia: 


DYPLOMY TEORETYCZNE 2022/2023

Część teoretyczną egzaminu dyplomowego stanowi jeden z czterech przedmiotów (do wyboru): 

  • kształcenie słuchu (egzamin pisemny), 
  • harmonia (egzamin pisemny), 
  • formy muzyczne (egzamin ustny), 
  • historia muzyki (egzamin ustny). 

Informacje dotyczące zakres u wymagań egzaminacyjnych i przebiegu egzaminu przedstawią Wam nauczyciele, są one także dostępne jako pliki do pobrania.

Wypełnioną i podpisaną przez nauczyciela deklarację wyboru przedmiotu dyplomowego, pobraną z sekretariatu lub ze strony internetowej, należy złożyć w sekretariacie Szkoły w następujących nieprzekraczalnych terminach: 

  • OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy – do 20 stycznia 2023, 
  • PSM im. J. Elsnera – do 17 lutego 2023. 

Ramowe terminy egzaminów dyplomowych z przedmiotów teoretycznych: 

  • OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy: 22 – 29 kwietnia 2022
  • PSM im. J. Elsnera: 20 – 27 maja 2023.

Grafik egzaminów oraz listy zdających poszczególne przedmioty zostaną wywieszone po Radach Pedagogicznych:  

  • dla OSM im. Z. Brzewskiego i OSM im. M. Sawy: po 12 kwietnia 2022
  • dla PSM im. J. Elsnera: po 20 kwietnia 2022.


Kierownicy Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych 

Grażyna Paciorek-Draus 

Małgorzata WaszakPliki do pobrania: