Fakultety

Zapoznaj się z zasadami przyznawania fakultetów w naszej szkole.


Regulamin Przyznawania Fakultetów w ZPSM Nr 1

 

1.    Fakultety przyznawane są na bieżący rok szkolny.

2.    O przyznaniu fakultetów decyduje Dyrektor ZPSM Nr 1 w porozumieniu z wicedyrektorami i kierownikami sekcji.

3.    Ilość przyznanych fakultetów w danym roku szkolnym jest uzależniona od możliwości organizacyjnych ZPSM Nr 1.

4.    Fakultet przyznawany jest w wymiarze jednej godziny lekcyjnej lub 2/3 godziny lekcyjnej.

5.    Fakultety nie są przyznawane uczniom, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli naukę w ZPSM Nr 1.

6.    O fakultet dla uczniów niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

 

7.    Warunki przyznania fakultetu:

- złożenie podania w terminie podanym przez Dyrektora (w roku szkolnym 2022/2023 do 30 września 2022) tylko i wyłącznie drogą mailową na jeden z dwóch adresów

mlynarski@miodowa.edu.pl, sekretariat@miodowa.edu.pl 

- brak zaległości w przedmiotach: chór, orkiestra, zespół kameralny

- zgoda pedagoga przedmiotu głównego (podpis na podaniu lub zgoda w formie wiadomości tekstowej w mailu na jeden z dwóch adresów mlynarski@miodowa.edu.pl, sekretariat@miodowa.edu.pl)