Wykaz obowiązkowych przedmiotów artystycznych w szkołach II st. w ZPSM nr 1

Wykaz obowiązkowych przedmiotów artystycznych w PSM II st. im. J. Elsnera rok szkolny 2022/2023

Pobierz - Wykaz przedmiotów obowiązkowych 2022/2023 w PSM im. J. Elsnera


Wykaz obowiązkowych przedmiotów artystycznych w OSM II st. im. z. Brzewskiego rok szkolny 2022/2023

Pobierz - Wykaz przedmiotów obowiązkowych 2022/2023 w OSM im. Z. Brzewskiego (cykl 6-letni)

Pobierz - Wykaz przedmiotów obowiązkowych 2022/2023 w OSM im. Z. Brzewskiego (cykl 4-letni)


Wykaz obowiązkowych przedmiotów artystycznych w OSM im. M. Sawy rok szkolny 2022/2023

Pobierz - Wykaz przedmiotów obowiązkowych 2022/2023 w OSM im. M. Sawy (cykl 6-letni)

Pobierz - Wykaz przedmiotów obowiązkowych 2022/2023 w OSM im. M. Sawy (cykl 4-letni)