Rekrutacja do szkół II stopnia

Szanowni Państwo,

Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół II st. zamieszczonymi poniżej.

 

Uwaga!

W związku ze zmianą typów szkół artystycznych w bieżącym roku zaplanowana jest rekrutacja:

w OSM II st. im. Z. Brzewskiego

do klasy pierwszej (będzie to pierwsza klasa nowego typu szkoły – 4 letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia)

do klas wyższych ( w sześcioletniej, dotychczas istniejącej ogólnokształcącej szkole muzycznej II st.) – w bieżącej rekrutacji możliwe jest kandydowanie do klas: II, III i V

w OSM II st. im. M. Sawy

do klasy pierwszej (będzie to pierwsza klasa nowego typu szkoły – 4 letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia)

do klas wyższych ( w sześcioletniej, dotychczas istniejącej ogólnokształcącej szkole muzycznej II st.) – w bieżącej rekrutacji możliwe jest kandydowanie do klas: IV i V

Ze względu na „wygaszanie” ogólnokształcących szkół muzycznych II st. starego typu (6-letnich) nie będzie od tego roku rekrutacji do I klasy szkół takiego rodzaju.


Szkoły muzyczne II st. (bez pionu ogólnokształcącego), czyli istniejąca w naszym zespole szkół PSM II st. im. J. Elsnera, zostają zachowane w niezmienionej formie i w związku z tym zasady rekrutacji do nich nie ulegają zmianie.

W PSM II st. im. J. Elsnera rekrutacja będzie prowadzona do klasy pierwszej, a także do klas wyższych z wyjątkiem klasy VI.


Ogólne zasady dotyczące składania wniosków:


Egzamin wstępny

Do klasy I PSM II st. im. J. Elsnera:

można składać wniosek na dwie specjalności – należy wpisać je we wniosku w kolejności zgodnej z preferencjami.

 

Do klasy I OSM II st. im. M. Sawy i OSM II st. im. Z. Brzewskiego:

można składać wniosek wyłącznie na jedną specjalność.


Dopuszcza się zdawanie jednocześnie do klasy I do OSM II st. im. M. Sawy i do klasy I OSM II st. im. Z. Brzewskiego. W takiej sytuacji należy złożyć dwa osobne wnioski przewidziane w Regulaminie Rekrutacji.

 

Egzamin kwalifikacyjny

Do klas wyższych niż pierwsza we wszystkich szkołach II stopnia można składać wniosek wyłącznie na jedną specjalność.


Do klas wyższych niż pierwsza we wszystkich szkołach II stopnia można składać wniosek wyłącznie do jednej szkoły.

 

Szczegółowe zasady składania wniosków znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.

 

Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji składamy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@miodowa.edu.pl 

 

Ramowy terminarz rekrutacji do szkół II stopnia na rok szkolny 2022/2023

Termin składanie wniosków:

4 – 27 kwietnia 2022


Szczegółowe informacje o dacie i godzinie egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego będą przesyłane na adres mailowy w dniach:

7 – 9 maja 2022

 

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne rozpoczną się w dniu:

13 maja 2022


W dniach 13, 14, 16 maja przewidujemy egzaminy praktyczne (z instrumentu, śpiewu, rytmiki, improwizacji fortepianowej i fortepianu dla rytmiki)

W dniach 16, 17, 18, 19 maja planowane są egzaminy z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

 

Ogłoszenie wyników planowane jest zgodnie z przepisami 7 dni po przeprowadzeniu ostatniego egzaminu.


Informacje dodatkowe


Przewidziane są spotkania konsultacyjne dotyczące egzaminu z kształcenia słuch i ogólnej wiedzy muzycznej. Daty spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja do szkół II st."


W razie wątpliwości zachęcamy również do kontaktu z Kierownikami sekcji (patrz tabelka poniżej).


Kierownik I sekcji fortepianu - wszystkie szkoły


Małgorzata Góra mgora@miodowa.edu.pl 607765471

Kierownik II sekcji fortepianu - wszystkie szkoły


Agnieszka Nowacka-Dyderska anowacka@miodowa.edu.pl 502368896

Kierownik sekcji organów, akordeonu, harfy, gitary i klawesynu - wszystkie szkoły


Janusz Raczyński jraczynski@miodowa.edu.pl 606122142

Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. im. M. Sawy

 

Michał Styczyński mstyczynski@miodowa.edu.pl 601934062

Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych - OSM II st. im. Z. Brzewskiego


Ewa Kowar-Mikołajczyk ekowar@miodowa.edu.pl 608365737

Kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji - wszystkie szkoły


Krzysztof Zbijowski kzbijowski@miodowa.edu.pl 509252121

Kierownik Wydziału Wokalnego - PSM II st. im. J. Elsnera


Teresa Mulawa-Pabisiak tmulawa@miodowa.edu.pl 608045828

Kierownik Wydziału Rytmiki - PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. M. Sawy

 

Klaudia Borys kborys@miodowa.edu.pl 605428375 

Kierownik ds. przedmiotów ogólnomuzycznych - wszystkie szkoły

 

Elżbieta Brodzińska ebrodzinska@miodowa.edu.pl 506182682

Kierownik ds. przedmiotów ogólnomuzycznych - wszystkie szkoły


Małgorzata Waszak mwaszak@miodowa.edu.pl 604907044Pliki do pobrania:

Pobierz - Regulamin rekrutacji do szkół II st. na rok szkolny 2022/2023

Pobierz - Informator dla kandydatów do szkół II st. na rok szkolny 2022/2023


Pobierz - Załącznik Nr 1 : wniosek do kl. I PSM II st. im. J. Elsnera

Pobierz - Załącznik Nr 2 : wniosek do kl. I OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Pobierz - Załącznik Nr 3 : wniosek do kl. I OSM II st. im. M. Sawy

Pobierz - Załącznik Nr 4 : do klas wyższych PSM II st. im. J. Elsnera

Pobierz - Załącznik Nr 5 : do klas wyższych OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Pobierz - Załącznik Nr 6 : do klas wyższych PSM II st. im. J. Elsnera

Pobierz - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz - Oświadczenie o wielodzietnościINFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA SEKCJĘ RYTMIKI


Serdecznie zapraszamy na lekcję otwartą rytmiki i improwizacji fortepianowej.
Zajęcia odbędą się 6 kwietnia (środa), o godz.18.00, w sali rytmiki.

Na spotkanie zapraszamy również uczniów kl. VI POSM I st. im. E. Młynarskiego, którzy w nowym roku szkolnym zyskają możliwość rozpoczęcia nauki na sekcji rytmiki.

Po spotkaniu chętnie udzielimy odpowiedzi na Wasze pytania.


Zapraszamy na konsultacje z kształcenia słuchu dla kandydatów do szkół II stopnia:

Pobierz - Terminy konsultacji