Użyczanie instrumentów

Zapoznaj się z zasadami korzystania z instrumentów w naszej szkole.

W sprawach związanych z użyczaniem instrumentu, prosimy o kontakt mailowy z Kierownikiem Gospodarczym Maciejem Chrustowskim (mchrustowski@miodowa.edu.pl).


Uczniom korzystającym z instrumentów szkolnych przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty pokrywającej koszty konserwacji i przeglądów wg poniższych zasad obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

  • 550 zł - za instrumenty nowe (zakupione od 2017 roku do dziś),
  • 500 zł - za instrumenty w średnim stanie zużycia (zakupione w latach 2012-2017),
  • 400 zł - za instrumenty starsze niż wymienione powyżej. 

Dyrekcja szkoły przypomina o obowiązku wnoszenia opłat w terminach określonych w umowie.


Poniżej publikujemy niezbędne dokumenty związane z użyczeniem instrumentu:

Aktualizacja plików na rok szkolny 2022/2023!


Pobierz - Regulamin użyczania instrumentów w ZPSM NR 1

Pobierz - Umowa użyczenia instrumentu

Pobierz - Protokół zwrotu instrumentu

Pobierz - Wniosek o przedłużenie użyczenia instrumentu