Użyczanie instrumentów

Zapoznaj się z zasadami wypożyczania instrumentów w naszej szkole.

W okresie wakacji w sprawach związanych z wypożyczeniem instrumentu, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny (mchrustowski@miodowa.edu.pl, 22 831 16 23 w. 6 następnie 3).


Uczniom korzystającym z instrumentów szkolnych przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty - w sumie 400 zł za rok szkolny 2021/2022. 

Dyrekcja szkoły przypomina o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu używania instrumentów szkolnych oraz o konieczności składania do Kierownika Admin. - Gosp. wniosków o przedłużenie użyczenia na rok szkolny 2021/22. Wnioski prosimy przesyłać na adres mchrustowski@miodowa.edu.pl.


Szanowni Państwo,

Nastąpiła zmiana wysokości opłat za użyczanie instrumentów. Od 2.09.2019 nowa stawka wynosi 400 zł.

Przypominamy także o obowiązku wnoszenia opłat do 15.09.2019.

Poniżej publikujemy zaktualizowany regulamin oraz wzór umowy.


Pobierz - Regulamin użyczania instrumentów w ZPSM NR 1

Pobierz - Umowa użyczenia instrumentu

Pobierz - Protokół zwrotu instrumentu

Pobierz - Wniosek o przedłużenie użyczenia instrumentu