Świetlica

Szanowni Rodzice,


warunkiem korzystania z opieki świetlicowej jest przekazanie wychowawcy klasy wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy", która jest dostępna na stronie internetowej szkoły. Dokument ten należy dostarczyć do dnia 6 września 2022 r. (wtorek).


Pobierz kartę zgłoszeniową