Fundacja im. Józefa Elsnera

Instytut Muzyczny działający przy Fundacji im. J. Elsnera WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ PO PANDEMICZNEJ PRZERWIE

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie:

2 września 2022 r., godz. 18:00 w Dużej Sali Kameralnej ZPSM nr 1.


Przy ZPSM Nr 1 działa Fundacja im. Józefa Elsnera, która prowadzi INSTYTUT MUZYCZNY, placówkę kształcenia muzycznego nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej.

 

Zajęcia w Instytucie prowadzą Pedagodzy ZPSM nr 1 w Warszawie w oparciu o obowiązujące w ZPSM nr 1 w Warszawie programy nauczania zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi lub w oparciu o programy autorskie przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Nauka w Instytucie jest płatna. Odpłatność za zajęcia w Instytucie skalkulowana jest przez Fundację na dany rok szkolny. Wysokość opłaty zależy od liczby i intensywności zajęć wybranych przez słuchacza.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzone są:

  • nauka gry na instrumencie lub nauka śpiewu solowego – zajęcia indywidualne;
  • nauka kształcenia słuchu i innych przedmiotów ogólnomuzycznych – w systemie zajęć indywidualnych lub grupowych;
  • Music Mind Games – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III.

Słuchacze mogą pobierać naukę w zakresie:

  • odpowiadającym podstawie programowej szkoły muzycznej I stopnia;
  • odpowiadającym podstawie programowej szkoły muzycznej II stopnia;
  • hobbystycznym – dostosowanym do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

W zależności od potrzeb słuchaczy zajęcia w Instytucie mogą odbywać się w formie:

  • regularnych lekcji – raz lub dwa razy w tygodniu;
  • doraźnych konsultacji – w liczbie i terminach ustalonych między słuchaczem a pedagogiem prowadzącym zajęcia.

Kandydatów do Instytutu nie obowiązuje limit wieku, o przyjęcie mogą ubiegać się także osoby dorosłe, które ukończyły 21 lat.

Okres pobierania nauki w Instytucie nie jest określony i zależy od aspiracji i postępów słuchacza. Po każdym roku nauki słuchacze otrzymują Świadectwo nauki w Instytucie Muzycznym Fundacji im. Józefa Elsnera

Uprawnienia słuchacza:

  • Słuchacz ma prawo do indywidualnego planowania toku i poziomu kształcenia oraz wyboru ilości przedmiotów i zajęć, na które chce uczęszczać.
  • Słuchacze, którzy ukończyli kurs przedmiotu wg programu szkolnego, mogą zdać egzamin przed komisją powoływaną przez Dyrektora Instytutu i otrzymać ocenę.

 

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie:

2 września 2022 r., godz. 18:00 w Dużej Sali Kameralnej ZPSM nr 1.

 

Kontakt:

Prezes Fundacji im. Józefa Elsnera - prof. dr hab. Sławomir Czarnecki

telefon: 604 220 784

Dyrektor Instytutu Muzycznego – dr Michał Niżyński

e-mail: instytut@miodowa.edu.pl

https://www.facebook.com/InstytutElsnera/