Historia szkoły

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie powstał  1 września 2002 roku  na mocy zarządzenia Ministra Kultury, przez połączenie dwóch wcześniej istniejących Zespołów Szkół Muzycznych - Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 5 im. Emila Młynarskiego, w lokalnej tradycji zwanego „Małą Miodową” oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, nazywanego ze względu na wiek uczniów szkół średnich – „Dużą Miodową”.

ZPSM Nr 1 w Warszawie tworzą cztery szkoły.

ZPSM Nr 1 w Warszawie tworzą cztery szkoły: jedna szkoła I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego i trzy szkoły II stopnia: dwie z pionem ogólnokształcącym - OSM II st. i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Zenona Brzewskiego oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Józefa Elsnera.


Najstarsza ze szkół Zespołu - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Józefa Elsnera, stanowi bezpośrednią kontynuację Konserwatorium Warszawskiego, którego historia sięga początków XIX w. i łączy się z takimi postaciami jak Józef Elsner, Stanisław Moniuszko czy Karol Szymanowski.

ZPSM Nr 1 przez lata mieścił się w bliźniaczych budynkach, po dwóch stronach wewnętrznego dziedzińca popijarskiego kompleksu przy ul. Miodowej 22 c i Miodowej 22 d. Od września 2020 siedzibą szkoły jest nowoczesny kompleks wraz z salą koncertową przy ul. Rakowieckiej 21.

Wszystkie cztery szkoły pracują w oparciu o zbliżone programy nauczania, współdziałające grono pedagogiczne, wspólne plany i cele artystyczne. Każda ze Szkół wniosła do nowej organizacji własną bogatą historię, tradycję, dorobek pedagogiczny i artystyczny. Nasze cztery Szkoły tworzą harmonijnie współdziałający Zespół. Zachowują tradycję wspólnych korzeni, ale także - utrwalony historycznie i terytorialnie, związany z typem szkół - podział na „Małą” i „Dużą” Miodową.