Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

W Biuletynie Informacji Publicznej ZPSM Nr 1 znajduje się także archiwum zamówień.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022::

Pobierz - Plan zamówień publicznych 2022