I Ogólnopolski Konkurs DUETTINO

Publikujemy wyniki

Opublikowany 14 marzec, 2022

W dniach 10-12 marca br. odbyły się przesłuchania I Ogólnopolskiego Konkursu Duetów Dziecięcych DUETTINO.

W związku z sytuacją epidemiczną Konkurs odbywał się w formie online. Nagrania 82 duetów przesłuchało i oceniło Jury pracujące w naszej Szkole w składzie:


prof. Krystyna Borucińska (UMFC)

prof. Magdalena Szczepanowska (UMFC)

dr hab. Romuald Gołębiowski (UMFC)

P. Ryszard Bałauszko (UMFC)

P. Justyna Niegierysz (Studio Metropolis)


Listę nagrodzonych duetów zamieszczamy poniżej. 

Pobierz - Lista Laureatów

Została ona również odczytana w materiale podsumowującym Konkurs, zamieszczonym na szkolnym kanale YouTube.

Zachęcamy także do obejrzenia i posłuchania nagrań najwyżej ocenionych duetów pod linkami:


https://youtu.be/rBpKyNIqfpQ 


https://youtu.be/c2vb47Mf98Y


https://youtu.be/RwWf0MIzs_k


https://www.youtube.com/watch?v=SsSOqZS9jnk


https://youtu.be/HU3U5EeVGG8


https://youtu.be/9yWpr6FXcpQ


Ze względu na formę online Konkursu Jury zdecydowało o umieszczeniu w formie pisemnej wykładu, który miał się odbyć podczas spotkania metodycznego z pedagogami. Materiał ten będzie wysyłany na adresy mailowe nauczycieli uczestników DUETTINO, podane w zgłoszeniach duetów.


Organizatorzy Konkursu bardzo serdecznie dziękują

- Centrum Edukacji Artystycznej – Współorganizatorowi Konkursu

- Pani Iwonie Wadze-Parafiniak – Dyrektor ZPSM Nr 1 w Warszawie

- Sponsorom Konkursu:

Radzie Rodziców POSM I st. im. E. Młynarskiego na czele z P. Agnieszką Sondij

Sklepowi Muzycznemu PASJA w Warszawie

Salonom Muzycznym „Henglewscy

wytwórniom płyt DUX i Sony Music Poland

orkiestrze Sinfonia Varsovia

 

oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu, w szczególności

Pani Wicedyrektor Beacie Karolak, Pani Ewie Groblewskiej, Panu Grzegorzowi Kołowieckiemu oraz Pani Małgorzacie Lebiedzińskiej.




Gratulujemy laureatom i do zobaczenia na kolejnym Konkursie DUETTINO!


Galeria