VI Warszawskie Forum Muzyki Kameralnej

Publikujemy wyniki

Opublikowany 01 kwiecień, 2022

Szanowni Państwo,


Poniżej publikujemy wyniki VI Warszawskiego Forum Muzyki Kameralnej:

Pobierz - Wyniki


Gratulujemy wszystkim Uczestnikom oraz Pedagogom i dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu. Do zobaczenia!
Szanowni Państwo,


Harmonogram przesłuchań i prób został wysłany mailem na adresy podane w zgłoszeniach.

Każdy zespół będzie mógł także skorzystać z przydzielonej ćwiczeniówki. Informacji będzie na miejscu udzielać Portiernia.

Przesłuchania są otwarte.


Przesłuchania odbędą się według planu:

piątek, 1.04.2022

11.00-18.10

sobota, 2.04.2022

9.30-13.40


Ogłoszenie wyników planowane jest 2.04.2022 ok. godz. 17.00


Równocześnie z przykrością informujemy, że ze względu na chorobę w pracach Jury nie weźmie udziału dr hab. Marcin Sikorski.
VI Warszawskie Forum Muzyki Kameralnej

1-2 kwietnia 2022

Warszawskie Forum Muzyki Kameralnej jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim.

Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, a współorganizatorem Centrum Edukacji Artystycznej.

Celem WFMK jest:

  • propagowanie muzykowania zespołowego wśród młodzieży – uczniów średnich szkół muzycznych
  • promocja uczniów
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych


Przesłuchania odbędą się w Nowej Miodowej - Sali Koncertowej ZPSM Nr 1.

W razie złej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konkursu z trybu stacjonarnego na tryb hybrydowy - Jury będzie pracować stacjonarnie, oceniając nadesłane przez uczestników wykonania programów konkursowych.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały opisane w Regulaminie.


W jury konkursu zasiądą:

prof. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska (AM Katowice) - przewodnicząca

prof. dr hab. Stanisław Firlej (AM Łódź)

dr hab. Arkadiusz Adamski (AM Katowice)

dr hab. Christian Danowicz (UMFC Warszawa)


Regulamin WFMK w roku 2022 przewiduje przesłuchania zespołów w dwóch kategoriach:

  • duet (z uwzględnieniem duetów fortepianowych)
  • zespoły kameralne od 3 do 8 osóbWarunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego przez szkołę wraz z podpisanymi zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego). 

Zgody muszą być podpisane odrębnie przez każdego uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi zgodami muszą być wysłane zbiorczo w jednym mailu.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres wfmk@miodowa.edu.pl do 28 marca 2022.


Pobierz - Regulamin

Pobierz - Załącznik nr 1 do Regulaminu  (instrukcja nadsyłania nagrań - tylko w przypadku przejścia na wersję hybrydową konkursu)

Pobierz - Formularz zgłoszeniowy i zgodna na przetwarzanie danych
Galeria