Ogólnopolski Kurs Stroikowy 2018

Kolejna edycja kursu odbyła się w dniach 4-7 października 2018

Opublikowany 13 sierpień, 2018

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Kursu Stroikowego im. Kazimierza Piwkowskiego za nami!

Kurs odbył się w dniach 4-7 października 2018.

Wykładowcy Kursu:

dr hab. Arkadiusz Adamski - klarnet

dr hab. Arkadiusz Krupa - obój

dr hab. Artur Kasperek - fagot

dr hab. Paweł Gusnar - saksofon 


Koncert uczestników odbył się w sobotę 6 października o godz. 17.30 w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1.

W piątek 5 października, kursowi towarzyszyło stoisko firmy "Muzykalia" Andrzej Munz.

W niedzielę 7 października od godz. 9.30 warsztaty z technologii budowy stroików dla oboistów poprowadził Mykhailo Zakopets.Założeniem kursu jest stworzenie uczniom i pedagogom możliwości pracy nad doskonaleniem techniki wykonawczej na instrumentach stroikowych oraz pracy nad interpretacją wybranych utworów na obój, klarnet, fagot i saksofon.

Współpraca z czołowymi polskimi muzykami pozwoli pedagogom na wymianę doświadczeń metodycznych, a dla uczniów  może stać się zachętą do dalszej intensywnej pracy nad warsztatem.

Kurs obejmował:

  • indywidualne lekcje otwarte w specjalnościach obój, klarnet, fagot, saksofon
  • współpracę z wybitnymi akompaniatorami
  • bieżące konsultacje oraz spotkanie metodyczne dla nauczycieli
  • koncerty uczestników i wykładowców.Zajęcia prowadzili:

dr hab. Arkadiusz Adamski (klarnet) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie klarnetu prof. A. Janickiego. Jako student był uczestnikiem i laureatem konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Paryżu i Pradze. W 1983r. został laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej (duety) a w 1985r laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich (Niemcy, Francja). Umiejętności swe doskonalił pod kierunkiem prof. J. Schou, jako stypendysta rządu polskiego (Dania).W 1995r. rozpoczął współpracę z Państwową Filharmonią Śląską; dwa lata później objął stanowisko solisty Polskiej Filharmonii Kameralnej. Od 1993r. pełni obowiązki klarnecisty - solisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako solista i kameralista występował z zespołami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Polską Filharmonią Kameralną, Operą Kameralną, Białoruską Filharmonią Narodową, Sinfoniettą Cracovia i wieloma innymi. Dokonał wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych.

dr Artur Kasperek (fagot) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Bogumiła Gadawskiego, a umie­jęt­no­ści instru­men­talne dosko­na­lił u prof. Klausa Thunemanna. Współzałożyciel i pierw­szy fago­ci­sta kwar­tetu fago­to­wego Varsovia oraz wie­lo­letni czło­nek kwin­tetu Varsovia Nova, z któ­rym wyko­nał dzie­siątki kon­cer­tów na festi­wa­lach w całej Europie. Był mię­dzy innymi soli­stą Polskiej Filharmonii Kameralnej (1990–1994), w 1999 roku był pierw­szym fago­ci­stą Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana, z którą doko­nał uho­no­ro­wa­nego wie­loma pre­sti­żo­wymi nagro­dami nagra­nia obu Koncertów for­te­pia­no­wych Fryderyka Chopina dla wytwórni Deutche Gramofon. Obecnie jest kie­row­ni­kiem sek­cji instru­men­tów dętych Orkiestry Teatru Wielkiego — Opery Narodowej (z orkie­strą współ­pra­cuje od 1992 roku), oraz soli­stą orkie­stry Sinfonietta Cracovia i Polskiej Orkiestry Radiowej (od 1994 roku). Współpracuje nadto z zespo­łami: Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Ensemble de Narol, Sinfonia Varsovia, New Art Ensamble, Gruppo di Tempera (z którą we wrze­śniu 2013 nagrał debiu­tancką płytę). Ma na swoim kon­cie kil­ka­dzie­siąt wystę­pów solo­wych w Polsce i za gra­nicą (Niemcy, Szwajcaria, Rosja, Białoruś) z takimi orkie­strami, jak: Filharmonia Narodowa Białorusi, Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Capella Bydgostiensis, Ślą­ska Orkiestra Kameralna, Filharmonie w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Rzeszowie, Orkiestra Kameralna „Orfeusz”, z któ­rymi wyko­ny­wał kon­certy Mozarta, Webera, Hummla, Vivaldiego, Richarda Straussa, Panufnika i Villa-Lobosa. Prowadzi dzia­łal­ność peda­go­giczną, semi­na­ria i warsz­taty fago­towe, a także jest juro­rem na wielu konkursach.

dr Arkadiusz Krupa (obój). W 1995 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jerzego Kotyczki. Od 1997 do 2012 pierwszy oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie pierwszy oboista orkiestry Sinfonia Varsovia. Jako solista brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawska Jesień, Tydzień Talentów w Tarnowie, Koncert Roku w Warszawie, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Również jako solista dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz płytowych dla takich wytwórni, jak Naxos, Virgin i Deutsche Grammophon. Wielokrotnie współpracował z najlepszymi Polskimi orkiestrami, takimi jak: Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna, Filharmonia Narodowa. Był kierownikiem artystycznym Ensemble De La Cour. Od wielu lat współpracuje (koncertując na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych) w duecie z gitarzystą Michałem Nagy. W latach 1996-2013 roku był pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest adiunktem prowadzącym klasę oboju na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Odznaczony medalami państwowymi, m.in. Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. Od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

dr hab. Paweł Gusnar (saksofon). Solista, kameralista, muzyk sesyjny, pedagog, prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest artystą wszechstronnym, otwartym na różne style i formy ekspresji. Jako jeden z nielicznych saksofonistów łączy na równie wysokim poziomie działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. Paweł Gusnar jest wielkim propagatorem muzyki współczesnej, wykonawcą oraz inspiratorem wielu polskich kompozytorów, a także niestrudzonym promotorem polskiej muzyki w świecie. Studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2003 r. prowadzi klasę saksofonu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Koncertuje na estradach prestiżowych sal koncertowych – filharmonicznych i kameralnych, w Polsce i za granicą. W swoim dorobku ma blisko 40 płyt, w tym pięć solowych. Wielokrotnie był nominowany do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk, również w kategorii Artysta Roku; zdobył ją trzykrotnie. Był także nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2014, w kategorii osobowość roku. Jako niekwestionowany autorytet zasiada w jury konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w najlepszych ośrodkach muzycznych świata – od Korei Południowej i Chin, przez Ukrainę, Chorwację, Węgry, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Niemcy, Belgię, po Szwajcarię, Włochy, Francję i Hiszpanię.Galeria