Ogólnopolski Kurs Stroikowy im. K. Piwkowskiego

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kursu

Opublikowany 03 październik, 2019

Harmonogram Kursu został przesłany drogą mailową osobom zakwalifikowanym.

Podczas Kursu odbędą się dwa koncerty uczestników: 

Piątek 15.11.2019 godz. 17.30

Niedziela 17.11.2019 godz. 17.00

Zajęcia odbędą się w salach (ul. Miodowa 22c):

Saksofon - Sala Koncertowa

Fagot - 57

Klarnet - 53

Obój - 59


Dojście do szkoły w sobotę i niedzielę:Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kursie Stroikowym im. Kazimierza Piwkowskiego!

Kurs odbędzie się w dniach:

12-13 listopada 2019 r. - saksofon

14-17 listopada 2019 r. – obój, klarnet, fagot

Wykładowcy Kursu:

dr hab. Arkadiusz Adamski - klarnet

dr hab. Arkadiusz Krupa - obój

dr hab. Artur Kasperek - fagot

dr hab. Paweł Gusnar - saksofon 


Wszystkie zajęcia oraz koncerty będą się odbywały w ZPSM Nr 1 w Warszawie.

Informacje o wydarzeniach towarzyszących już niebawem.


Założeniem kursu jest stworzenie uczniom i pedagogom możliwości pracy nad doskonaleniem techniki wykonawczej na instrumentach stroikowych oraz pracy nad interpretacją wybranych utworów na obój, klarnet, fagot i saksofon.

Współpraca z czołowymi polskimi muzykami pozwoli pedagogom na wymianę doświadczeń metodycznych, a dla uczniów  może stać się zachętą do dalszej intensywnej pracy nad warsztatem.

Kurs obejmuje:

  • indywidualne lekcje otwarte w specjalnościach obój, klarnet, fagot, saksofon
  • współpracę z wybitnymi akompaniatorami
  • bieżące konsultacje oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli
  • koncerty uczestników i wykładowców.

W Kursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej).

Do czynnego uczestnictwa w kursie zapraszamy uczniów klas oboju, klarnetu, fagotu i saksofonu. 

Każdy uczestnik czynny powinien przygotować program niezbędny do pracy z wykładowcą.

Program należy wpisać do karty zgłoszenia, dostępnej do pobrania poniżej.

Repertuar zalecany dla uczestników czynnych: wybrana gama (fagot), 1 etiuda o zróżnicowanych problemach technicznych, dwie części utworu cyklicznego lub miniatura z akompaniamentem.

Do utworów z akompaniamentem należy przywieźć nuty partii fortepianu.

O zakwalifikowaniu do czynnego udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej specjalności jest ograniczona.

Lekcje dla każdego ucznia zostaną ujęte w harmonogramie w zależności od stopnia zaawansowania w grze na instrumencie oraz liczby zgłoszeń w danej specjalności.


Do biernego uczestnictwa zapraszamy pedagogów w/w specjalności.

Uczestnicy bierni (pedagodzy), mogą brać udział we wszystkich zajęciach jako obserwatorzy.


Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia kursu.Opłata za udział:

50 zł uczestnik czynny (obój, klarnet, fagot, saksofon)

suma lekcji dla uczestnika w każdej specjalności będzie taka sama

30 zł uczestnik bierny (pedagog)

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2019 r.

  • mailem na adres gwozniacka@miodowa.edu.pl 
  • pocztą na adres ZPSM Nr 1, ul. Miodowa 22 c, 00-246 Warszawa

 

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji i dosłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail podany powyżej.

Wpłatę należy przesłać na konto ZPSM Nr 1 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22 c-d

Numer 04 1010 1010 0094 0713 9134 0000

z dopiskiem KURS STROIKOWY, nazwisko uczestnika

 

Dokumenty do pobrania:

Pobierz - Karta zgłoszenia

Pobierz - Informacje o Kursie 


Zajęcia poprowadzą:

dr hab. Arkadiusz Adamski (klarnet) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie klarnetu prof. A. Janickiego. Jako student był uczestnikiem i laureatem konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Paryżu i Pradze. W 1983r. został laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej (duety) a w 1985r laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich (Niemcy, Francja). Umiejętności swe doskonalił pod kierunkiem prof. J. Schou, jako stypendysta rządu polskiego (Dania).W 1995r. rozpoczął współpracę z Państwową Filharmonią Śląską; dwa lata później objął stanowisko solisty Polskiej Filharmonii Kameralnej. Od 1993r. pełni obowiązki klarnecisty - solisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako solista i kameralista występował z zespołami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Polską Filharmonią Kameralną, Operą Kameralną, Białoruską Filharmonią Narodową, Sinfoniettą Cracovia i wieloma innymi. Dokonał wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych.

dr hab. Artur Kasperek (fagot) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Bogumiła Gadawskiego, a umie­jęt­no­ści instru­men­talne dosko­na­lił u prof. Klausa Thunemanna. Współzałożyciel i pierw­szy fago­ci­sta kwar­tetu fago­to­wego Varsovia oraz wie­lo­letni czło­nek kwin­tetu Varsovia Nova, z któ­rym wyko­nał dzie­siątki kon­cer­tów na festi­wa­lach w całej Europie. Był mię­dzy innymi soli­stą Polskiej Filharmonii Kameralnej (1990–1994), w 1999 roku był pierw­szym fago­ci­stą Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana, z którą doko­nał uho­no­ro­wa­nego wie­loma pre­sti­żo­wymi nagro­dami nagra­nia obu Koncertów for­te­pia­no­wych Fryderyka Chopina dla wytwórni Deutche Gramofon. Obecnie jest kie­row­ni­kiem sek­cji instru­men­tów dętych Orkiestry Teatru Wielkiego — Opery Narodowej (z orkie­strą współ­pra­cuje od 1992 roku), oraz soli­stą orkie­stry Sinfonietta Cracovia i Polskiej Orkiestry Radiowej (od 1994 roku). Współpracuje nadto z zespo­łami: Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Ensemble de Narol, Sinfonia Varsovia, New Art Ensamble, Gruppo di Tempera (z którą we wrze­śniu 2013 nagrał debiu­tancką płytę). Ma na swoim kon­cie kil­ka­dzie­siąt wystę­pów solo­wych w Polsce i za gra­nicą (Niemcy, Szwajcaria, Rosja, Białoruś) z takimi orkie­strami, jak: Filharmonia Narodowa Białorusi, Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Capella Bydgostiensis, Ślą­ska Orkiestra Kameralna, Filharmonie w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Rzeszowie, Orkiestra Kameralna „Orfeusz”, z któ­rymi wyko­ny­wał kon­certy Mozarta, Webera, Hummla, Vivaldiego, Richarda Straussa, Panufnika i Villa-Lobosa. Prowadzi dzia­łal­ność peda­go­giczną, semi­na­ria i warsz­taty fago­towe, a także jest juro­rem na wielu konkursach.

dr hab. Arkadiusz Krupa (obój). W 1995 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jerzego Kotyczki. Od 1997 do 2012 pierwszy oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie pierwszy oboista orkiestry Sinfonia Varsovia. Jako solista brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawska Jesień, Tydzień Talentów w Tarnowie, Koncert Roku w Warszawie, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Również jako solista dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz płytowych dla takich wytwórni, jak Naxos, Virgin i Deutsche Grammophon. Wielokrotnie współpracował z najlepszymi Polskimi orkiestrami, takimi jak: Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna, Filharmonia Narodowa. Był kierownikiem artystycznym Ensemble De La Cour. Od wielu lat współpracuje (koncertując na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych) w duecie z gitarzystą Michałem Nagy. W latach 1996-2013 roku był pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest adiunktem prowadzącym klasę oboju na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Odznaczony medalami państwowymi, m.in. Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. Od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

dr hab. Paweł Gusnar (saksofon). Solista, kameralista, muzyk sesyjny, pedagog, prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest artystą wszechstronnym, otwartym na różne style i formy ekspresji. Jako jeden z nielicznych saksofonistów łączy na równie wysokim poziomie działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. Paweł Gusnar jest wielkim propagatorem muzyki współczesnej, wykonawcą oraz inspiratorem wielu polskich kompozytorów, a także niestrudzonym promotorem polskiej muzyki w świecie. Studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2003 r. prowadzi klasę saksofonu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Koncertuje na estradach prestiżowych sal koncertowych – filharmonicznych i kameralnych, w Polsce i za granicą. W swoim dorobku ma blisko 40 płyt, w tym pięć solowych. Wielokrotnie był nominowany do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk, również w kategorii Artysta Roku; zdobył ją trzykrotnie. Był także nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2014, w kategorii osobowość roku. Jako niekwestionowany autorytet zasiada w jury konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w najlepszych ośrodkach muzycznych świata – od Korei Południowej i Chin, przez Ukrainę, Chorwację, Węgry, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Niemcy, Belgię, po Szwajcarię, Włochy, Francję i Hiszpanię.

Galeria