Seminarium dla Chórmistrzów

7 października 2017

Opublikowany 03 wrzesień, 2017

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie wraz z Centrum Edukacji Artystycznej mają zaszczyt zaprosić chórmistrzów szkół muzycznych
I i II stopnia oraz nauczycieli muzyki zainteresowanych chóralistyką do udziału w IV Ogólnopolskim Seminarium dla chórmistrzów p.t. „Edukacja i wykonawstwo”. Autorem i koordynatorem projektu jest prof. Katarzyna Sokołowska.
W programie seminarium znajdą się wykłady, pokaz pracy z chórem dziecięcym, ćwiczenia z udziałem słuchaczy.

Udział w seminarium w charakterze wykładowców potwierdzili:

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego),

prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach),

dr hab. Benedykt Odya (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

oraz dr Dorota Wojnowska (Poznańska Szkoła Chóralna im. Jerzego Kurczewskiego).

Kompozytorka młodego pokolenia - mgr Anna Rocławska-Musiałczyk 
– zaprezentuje swoje utwory przeznaczone dla chórów dziecięcych. 
W ramach imprezy planowany jest kiermasz wydawnictw nutowych.

Seminarium odbędzie się 7 października 2017 roku, sobota, w godz. 9.30 – 16.30 w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 w Warszawie, ul. Miodowa 22 c.
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października 2017 roku.
Wpisowe wynosi 30 zł.


INFORMACJE DODATKOWE:
1.    Osoby biorące udział w Seminarium otrzymają zaświadczenie.
2.    Dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia uczestnictwo bezpłatne 
       (za okazaniem przy rejestracji zaświadczenia o zatrudnieniu w takiej szkole).
3.    Opłata dla pozostałych uczestników Seminarium (studenci, dyrygenci 
       w Domach Kultury, dyrygenci Śpiewającej Polski itp.), wynosi 30 zł.
4.    Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
5.    Zgłoszenia wraz z wpłatą za udział prosimy przesyłać do 4 października
       2017 r. mailem na adres gwozniacka@miodowa.edu.pl 
       lub pocztą na adres ZPSM Nr 1, ul. Miodowa 22 c, 00-246 Warszawa.
6.    Opłaty prosimy przesyłać na konto Fundacji z dopiskiem „Seminarium”:
       Fundacja im. Józefa Elsnera
       ul. Miodowa 22 c, 00-246 Warszawa
       93 1160 2202 0000 0000 2831 1975