V Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Seminarium

Opublikowany 12 sierpień, 2018

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej i Wydziałem Edukacji Muzycznej UKW organizuje, już po raz piąty, Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo”. Seminarium adresowane jest do chórmistrzów szkół muzycznych I i II stopnia oraz nauczycieli muzyki i studentów zainteresowanych chóralistyką.  
V Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo” odbędzie się w sobotę, 6 października 2018 r., w siedzibie naszej szkoły – Warszawa, ul. Miodowa 22 c.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - chórmistrz, nauczyciel akademicki, dyrygent Chóru ZPSM Nr 1 w Warszawie.

Seminarium adresowane jest do chórmistrzów szkół muzycznych I i II stopnia oraz nauczycieli muzyki i studentów zainteresowanych chóralistyką.  


Wykładowcami tegorocznej edycji seminarium będą (w kolejności wystąpień):

ks. dr hab. Michał Roman Szulik, prof. UPH w Siedlcach przedstawi wykład pt. „Porozmawiajmy z chórem i o chórze”. Dyrygent chóru Zespołu Szkół Muzycznych i Chóru Katedralnego w Siedlcach zwróci uwagę na cechy skutecznej komunikacji w pracy z chórem. Mowa będzie o treści komunikatu i o sposobach jego przedstawiania.

dr n. med. Hanna Zajączkiewicz reprezentuje Klinikę Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Olsztynie oraz Instytut Muzyki, Wydział Sztuki UWM w Olsztynie. Łączy w swoim zawodowym życiu dwie dziedziny – wokalistykę i medycynę. Jest specjalistą w zakresie otolaryngologii oraz nauczycielem emisji głosu i koncertującą śpiewaczką (sopran liryczny). Po wykładzie pt. „Jakie schorzenia laryngologiczne mają wpływ na głos dzieci?” przewidziana jest część w konwencji pytań i odpowiedzi.

dr Grzegorz Miśkiewicz przedstawi wykład pt. „Muzyka chóralna w dorobku kompozytorskim - prezentacja własnych utworów". Wystąpienie ilustrowane będzie przykładami audio i video. Słuchacze zapoznają się z partyturami utworów kompozytora. 

dr Ewa Barbara Rafałko reprezentuje Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC w Białymstoku. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jej wystąpienie na seminarium będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wspólnego śpiewania. Poznają ćwiczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie w pracy z własnym zespołem w szkole.


INFORMACJE:

  • Osoby biorące udział w Seminarium otrzymają zaświadczenie.
  • Opłata dla uczestników Seminarium (studenci, nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia, dyrygenci w Domach Kultury, dyrygenci Śpiewającej Polski itp.),  wynosi 30 zł.
  • Nie dopuszcza się udziału w pojedynczych, wybranych przez siebie prezentacjach, bez uiszczenia opłaty.
  • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
  • Zgłoszenia wraz z wpłatą za udział prosimy przesyłać do 4 października 2018 r. mailem na adres gwozniacka@miodowa.edu.pl lub pocztą na adres ZPSM Nr 1,
    ul. Miodowa 22 c, 00-246 Warszawa.
  • Karta zgłoszenia do pobrania tutaj: Pobierz - Karta zgłoszenia

Opłaty prosimy przesyłać na konto ZPSM Nr 1 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22 c-d

Numer 04 1010 1010 0094 0713 9134 0000


HARMONOGRAM SEMINARIUM

10.00-11.15         Ks. dr hab. Michał Roman Szulik, prof. UPH (Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach)

„Porozmawiajmy z chórem i o chórze”

11.15-11.30         przerwa kawowa

11.30-13.00         dr n. med. Hanna Zajączkiewicz (Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Olsztynie, Instytut Muzyki, Wydział Sztuki UWM w Olsztynie)

„Jakie schorzenia laryngologiczne mają wpływ na głos dzieci?”

13.00-13.45         dr Grzegorz Miśkiewicz

„Muzyka chóralna w dorobku kompozytorskim - prezentacja własnych utworów"

13.45-14.30         przerwa obiadowa

14.30-16.00         dr Ewa Barbara Rafałko (UMFC – Wydz. Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

„Rozśpiewanie – zajęcia warsztatowe dla uczestników seminarium”Galeria