VI Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów

Odbyła się kolejna edycja Seminarium

Opublikowany 06 wrzesień, 2019

VI Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo” 

Sobota, 5 października 2019, godz. 10.30-16.00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej i Wydziałem Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował, już po raz szósty, Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo”. Seminarium adresowane jest do chórmistrzów szkół muzycznych I i II stopnia oraz nauczycieli muzyki i studentów zainteresowanych chóralistyką. VI Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo” odbyło się w sobotę, 5 października 2019 r., w siedzibie naszej szkoły – Warszawa, ul. Miodowa 22 c.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - chórmistrz, nauczyciel akademicki, dyrygent Chóru ZPSM Nr 1 w Warszawie.

Wykładowcami tegorocznej edycji seminarium byli (w kolejności wystąpień):

dr Małgorzata Podzielny – adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, dyrektor artystyczny Chóru Chłopięcego NFM, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu i Zespołu Wokalnego „Rondo”.

Jej wystąpienie na seminarium poświęcone było budowaniu brzmienia podczas rozśpiewania i w pracy nad repertuarem w chórze dziecięcym w zależności od poziomu zaawansowania zespołu. Prezentacja miała charakter praktyczny. Jako zespół warsztatowy wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej ZPSM Nr 1.

dr Anna Marek-Kamińska – dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie, prowadzi Zespół Wokalny Unanime, którego jest założycielką. Jest także pracownikiem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury i pracuje z zespołami wokalnymi.

Poprowadziła wykład, którego głównym elementem była prezentacja oryginalnych opracowań kolęd i pastorałek wykonywanych współcześnie przez zespoły chóralne na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie.

Joanna Łukaszewska – wykładowca emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na Podyplomowych studiach chórmistrzostwa i emisji głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zespołowej i indywidualnej emisji głosu na terenie Polski, zasiada w jury konkursów.

Poprowadziła zajęcia warsztatowe z uczestnikami seminarium, mające na celu prezentację sposobów kształtowania świadomości wokalnej w śpiewie zespołowym.

 


HARMONOGRAM SEMINARIUM

10.30-12.00

dr Małgorzata Podzielny

(Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

„Budowanie brzmienia podczas rozśpiewania i w pracy nad repertuarem w chórze dziecięcym w zależności od poziomu zaawansowania zespołu”
(pokaz pracy z dziećmi)

12.00-12.30 przerwa kawowa


12.30-13.30 

dr Anna Marek – Kamińska

(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Muzyki)

„Kolęda czy pastorałka. Analiza doboru repertuaru na podstawie Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek”.

13.30-14.30 przerwa obiadowa


14.30-16.00

Joanna Łukaszewska

(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

„Kształtowanie świadomości wokalnej w śpiewie zespołowym”
- zajęcia warsztatowe dla uczestników seminarium

16.00- zakończenie seminarium


Foto: Katarzyna Sokołowska